Close

ಅರಬಾವಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು

ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ 27-04-2023

ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ 03-05-2023 ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ 08-05-2023
1 ಶ್ರೀ. ಶಿವಾನಂದ ವೆಂಕಟರಾವ ದೇಸಾಯಿ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C
2 ಶ್ರೀ. ಅರವಿಂದ ಎಮ್. ದಳವಾಯಿ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C
3 ಶ್ರೀ. ಅಶೋಕ ಪಾಂಡಪ್ಪ ಹಂಜಿ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C
4 ಇಜಾಜಹಮದ ಎ. ಕೊಟ್ಟಲಗಿ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C
5 ಶ್ರೀ. ಗುಳಪ್ಪಾ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ಮೇಟಿ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C
6 ಶ್ರೀ. ಬಾಲಚಂದ್ರ ಎಲ್. ಜಾರಕೀಹೊಳಿ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C
7 ಶ್ರೀ. ಭೀಮಪ್ಪಾ ಜಿ. ಗಡಾದ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C
8 ಶ್ರೀ. ಬಸಪ್ಪ ಎಸ್. ನಾಗನೂರ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C
9 ಶ್ರೀ. ಗುರುಪುತ್ರಪ್ಪಾ ಕೆ. ಕುಲ್ಲೂರ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C
10 ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ ಆರ್. ಕಲ್ಯಾಣಶೆಟ್ಟಿ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C
11 ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಹೊಸೂರ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C
12 ಶ್ರೀ. ಬಸವಂತ ಇರಪ್ಪಾ ವಡೇರ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C
13 ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಧಾ ಅಲಮಪ್ರಭು ಹಿರೇಮಠ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C