Close

ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ( ಕೋವಿಡ್ 19 ) – ಸಹಾಯವಾಣಿ

 

 

  • ಕೊರೊನಾ ಬ್ಯಾನರ್
 
ಸಹಾಯವಾಣಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1077 or 0831-2424284
ರಾಜ್ಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
104
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಚಾಟ್ಬಾಟ್
ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು
ಕರೋನಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ
ನೀವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 
ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ವಾಟ್ಸಾಪ ಸಂಖ್ಯೆ 9013151515