Close

ಕಾಗವಾಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು

ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ 27-04-2023

ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ 03-05-2023 ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ 08-05-2023
1 ಸದಾನಂದ ಮಗದುಮ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C
2 ಭರಮಗೌಡ ಕಾಗೆ PAR_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C
3 ವಿನೋದ ನಾನಗರೆ PAR_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C
4 ಸತ್ಯಪ್ಪ ಕಾಳೆಲಿ PAR_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C
5 ಶಿರಮಂತ ಪಾಟೀಲ PAR_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C
6 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುಂಜಿಗಾಂವ PAR_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C
7 ರಜಾಕ ದಸ್ತಗೀರಸಾಹೇಬ ಮುಲ್ಲಾ PAR_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C
8 ಸಂಜಯ ಶಂಕರ ಕಾಂಬಳೆ PAR_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C
9 ಸತೀಶ ಭುಪಾಲ ಸನದಿ PAR_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C
10 ಹನಮಂತ ಭಾಹುಸಾಬ ಪಾಟೀಲ PAR_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C
11 ಚಿದಾನಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ಚವಾಣ PAR_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C