Close

ಕಾಗವಾಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು

ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ 27-04-2023

ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ 03-05-2023 ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ 08-05-2023 ವಿವರಪಟ್ಟಿ 1 ರಿಂದ 11 ಮತ್ತು ಭಾಗ 1 ರಿಂದ 4
1 ಸದಾನಂದ ಮಗದುಮ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4
2 ಭರಮಗೌಡ ಕಾಗೆ PAR_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4
3 ವಿನೋದ ನಾನಗರೆ PAR_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4
4 ಸತ್ಯಪ್ಪ ಕಾಳೆಲಿ PAR_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4
5 ಶಿರಮಂತ ಪಾಟೀಲ PAR_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4
6 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುಂಜಿಗಾಂವ PAR_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4
7 ರಜಾಕ ದಸ್ತಗೀರಸಾಹೇಬ ಮುಲ್ಲಾ PAR_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4
8 ಸಂಜಯ ಶಂಕರ ಕಾಂಬಳೆ PAR_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4
9 ಸತೀಶ ಭುಪಾಲ ಸನದಿ PAR_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4
10 ಹನಮಂತ ಭಾಹುಸಾಬ ಪಾಟೀಲ PAR_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4
11 ಚಿದಾನಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ಚವಾಣ PAR_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4