Close

ಗ್ರಾಮಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತಾಲೂಕು ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು
1 ಅಥಣಿ ಅಡಹಳಟ್ಟಿ
2 ಅಥಣಿ ಅಡಹಳ್ಳಿ
3 ಅಥಣಿ ಐಗಳಿ
4 ಅಥಣಿ ಫಡತರವಾಡಿ
5 ಅಥಣಿ ಅನಂತಪೂರ
6 ಅಥಣಿ ಅರಳಿಹಟ್ಟಿ
7 ಅಥಣಿ ಬೊಮ್ಮನಾಳ
8 ಅಥಣಿ ಅರಟಾಳ
9 ಅಥಣಿ ಬಾಡಗಿ
10 ಅಥಣಿ ಹಾಲಳ್ಳಿ
11 ಅಥಣಿ ಅಥಣಿ(ಗ್ರಾಮೀಣ)
12 ಅಥಣಿ ದೇವರಡ್ಡೇರಟ್ಟಿ
13 ಅಥಣಿ ಸಂಕೋನಟ್ಟಿ
14 ಅಥಣಿ ಬಡಚಿ
15 ಅಥಣಿ ದೇಸಾಯರಟ್ಟಿ
16 ಅಥಣಿ ಖೋತನಟ್ಟಿ
17 ಅಥಣಿ ಬಳ್ಳಿಗೇರಿ
18 ಅಥಣಿ ಬೇಡರಹಳ್ಳಿ
19 ಅಥಣಿ ಚಮಕೇರಿ
20 ಅಥಣಿ ದರೂರ
21 ಅಥಣಿ ಗುಂಡೇವಾಡಿ
22 ಅಥಣಿ ಕಿರಣಗಿ
23 ಅಥಣಿ ಹಲ್ಯಾಳ
24 ಅಥಣಿ ಹುಲಗಬಾಳಿ
25 ಅಥಣಿ ಜಕ್ಕಾರಟ್ಟಿ
26 ಅಥಣಿ ವಿಷ್ಣುವಾಡಿ
27 ಅಥಣಿ ಹಣಮಾಪೂರ
28 ಅಥಣಿ ಜಂಬಗಿ
29 ಅಥಣಿ ಕಲ್ಲೋತ್ತಿ
30 ಅಥಣಿ ಶಿವನೂರ
31 ಅಥಣಿ ಜುಗೂಳ
32 ಅಥಣಿ ಮಂಗಾವತಿ
33 ಅಥಣಿ ಶಹಾಪುರ
34 ಅಥಣಿ ಕಾಗವಾಡ
35 ಅಥಣಿ ಕಕಮರಿ
36 ಅಥಣಿ ಬನ್ನೂರ
37 ಅಥಣಿ ಕನ್ನಾಳ
38 ಅಥಣಿ ರಾಮತೀರ್ಥ
39 ಅಥಣಿ ಬುಲಱಟ್ಟಿ
40 ಅಥಣಿ ದಬದಬಹಟ್ಟಿ
41 ಅಥಣಿ ಕಟಗೇರಿ
42 ಅಥಣಿ ಕೊಡಗಾನೂರ
43 ಅಥಣಿ ಕೆಂಪವಾಡ
44 ಅಥಣಿ ನವಲಿಹಾಳ
45 ಅಥಣಿ ಆಜೂರ
46 ಅಥಣಿ ಖಿಳೇಗಾಂವ
47 ಅಥಣಿ ಕೇಸ್ಕರದಡ್ಡಿ
48 ಅಥಣಿ ಕೋಹಳ್ಳಿ
49 ಅಥಣಿ ಕೋಕಟನೂರ
50 ಅಥಣಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮವಾಡಿ
51 ಅಥಣಿ ಕೊಟ್ಟಲಗಿ
52 ಅಥಣಿ ಬಣಜವಾಡ
53 ಅಥಣಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಕಿತ್ತೂರ
54 ಅಥಣಿ ಕುಸನಾಳ
55 ಅಥಣಿ ಮೊಳವಾಡ
56 ಅಥಣಿ ಮಧಬಾವಿ
57 ಅಥಣಿ ತೆವರಟ್ಟಿ
58 ಅಥಣಿ ಜನವಾಡ
59 ಅಥಣಿ ಮಹಿಷವಾಡಗಿ
60 ಅಥಣಿ ಬೇವನೂರ
61 ಅಥಣಿ ಮಲಾಬಾದ
62 ಅಥಣಿ ಲೋಕುರ
63 ಅಥಣಿ ಮಂಗಸೂಳಿ
64 ಅಥಣಿ ಮೋಳೆ
65 ಅಥಣಿ ಮಸರಗುಪ್ಪಿ
66 ಅಥಣಿ ಮುರಗುಂಡಿ
67 ಅಥಣಿ ನದಿ-ಇಂಗಳಗಾಂವ
68 ಅಥಣಿ ಅವರಖೋಡ
69 ಅಥಣಿ ದೊಡವಾಡ
70 ಅಥಣಿ ನಾಗನೂರ ಪಿ.ಕೆ
71 ಅಥಣಿ ಘಟನಟ್ಟಿ
72 ಅಥಣಿ ನಂದಗಾಂವ
73 ಅಥಣಿ ನಂದೇಶ್ವರ
74 ಅಥಣಿ ಅಬ್ಬಿಹಾಳ
75 ಅಥಣಿ ಅಗ್ರಾಣಿ-ಇಂಗಳಗಾಂವ
76 ಅಥಣಿ ಮಾಯನಟ್ಟಿ
77 ಅಥಣಿ ಪಾಥಱನಹಳ್ಳಿ
78 ಅಥಣಿ ರಡ್ಡೇರಹಟ್ಟಿ
79 ಅಥಣಿ ನಾಗನೂರ ಪಿ.ಎ
80 ಅಥಣಿ ಸಂಬರಗಿ
81 ಅಥಣಿ ತಾಂವಶಿ
82 ಅಥಣಿ ಚಿಕ್ಕುಡ
83 ಅಥಣಿ ಸಪ್ತಸಾಗರ
84 ಅಥಣಿ ತೀಥಱ
85 ಅಥಣಿ ಸತ್ತಿ
86 ಅಥಣಿ ಸವದಿ
87 ಅಥಣಿ ಖವಟಕೊಪ್ಪ
88 ಅಥಣಿ ಶಂಕರಹಟ್ಟಿ
89 ಅಥಣಿ ಶೇಗುಣಶಿ
90 ಅಥಣಿ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ
91 ಅಥಣಿ ಬಳವಾಡ
92 ಅಥಣಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ
93 ಅಥಣಿ ಪಾಂಡೇಗಾವ
94 ಅಥಣಿ ಶಿರೂರ
95 ಅಥಣಿ ಕೌಲಗುಡ್ಡ
96 ಅಥಣಿ ಸಿದ್ದೇವಾಡಿ
97 ಅಥಣಿ ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿ
98 ಅಥಣಿ ಕಾತ್ರಾಳ
99 ಅಥಣಿ ಸಿನ್ನಾಳ
100 ಅಥಣಿ ತಂಗಡಿ
101 ಅಥಣಿ ತೆಲಸಂಗ
102 ಅಥಣಿ ಉಗಾರ ಬಿ.ಕೆ
103 ಅಥಣಿ ಯಲಿಹಡಲಗಿ
104 ಅಥಣಿ ಯಕ್ಕಂಚಿ
105 ಅಥಣಿ ಝುಂಜುರವಾಡ
106 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಅಮಟೂರ
107 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬೇವಿನಕೊಪ್ಪ
108 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ನಯಾನಗರ
109 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಅಂಬಡಗಟ್ಟಿ
110 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಹೂನ್ನಿದಿಬ್ಬ
111 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಹೂಲಿಕಟ್ಟಿ ಕೆಎ
112 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಆನಿಗೊಳ
113 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಅವರಾದಿ
114 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬಸ್ಸಾಪೂರ
115 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಕೆ.ಎ
116 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ಎ
117 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬೈಲೂರ
118 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ದೇಗಲೊಳ್ಳಿ
119 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬೈಲವಾಡ
120 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಯರಡಾಲ
121 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬೆಳವಡಿ
122 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಸಿದ್ದಸಮುದ್ರ
123 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬಾಂವಿಹಾಳ
124 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಜಕ್ಕನಾಯಕನಕೊಪ್ಪ
125 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಲಕ್ಕುಂಡಿ
126 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಯರಗುದ್ದಿ
127 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬಿದರಗಡ್ಡಿ
128 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬುಡ್ರಕಟ್ಟಿ
129 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬೇನಚಿಮರಡಿ
130 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಚಿಕ್ಕಬಾಗೇವಾಡಿ
131 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಗದ್ದಿಕರವಿನಕೊಪ್ಪ
132 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಗಿರಿಯಾಲ ಕೆ.ಎ
133 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಚಿವಟಗುಂಡಿ
134 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಸಾಣಿಕೊಪ್ಪ
135 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ದಾಸ್ತಿಕೊಪ್ಪ
136 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬಸರಖೋಡ
137 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಚೆನ್ನಾಪೂರ
138 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ದೇಗಾಂವ
139 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಗಿರಿಯಾಲ ಕೆಎ
140 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಹೊನ್ನಾಪೂರ
141 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ದೇಶನೂರ
142 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಕೊಳ್ಳಾನಟ್ಟಿ
143 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮೊಹರೆ
144 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ದೇವಲಾಪೂರ
145 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ದೇವರಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ
146 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಕ್ಯಾರಕೂಪ್ಪ
147 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮಾರಗನಕೂಪ್ಪ
148 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ದೊಡವಾಡ
149 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ನನಗುಂದಿಕೊಪ್ಪ
150 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಚಿಕ್ಕಬೇಳಿಕಟ್ಟಿ
151 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಗೋವನಕೊಪ್ಪ
152 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಗುಡಿಕಟ್ಟಿ
153 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಗಜಮನಾಳ
154 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಹಣಬರಹಟ್ಟಿ
155 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಹೊಸಕೊಟಿ
156 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬೈರನಟ್ಟಿ
157 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಹಣ್ಣಿಕೇರಿ
158 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಹಿರೇಮೆಳ
159 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಚಿಕ್ಕನಂದಿಹಳ್ಳಿ
160 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಹಿರೇನಂದಿಹಳ್ಳಿ
161 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಜಮಳೂರ
162 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಹೋಳಿಹೊಸೂರ
163 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಕುರಗುಂದ
164 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಗುಡದೂರ
165 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಹೊಳಿನಾಗಲಾಪೂರ
166 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಕಡತನಾಳ
167 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಹುಣಶೀಕಟ್ಟಿ
168 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಕಾದರವಳ್ಳಿ
169 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಕಲಬಾಂವಿ
170 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಕೊಟಬಾಗಿ
171 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಅರವಳ್ಳಿ
172 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಜಾಲಿಕೂಪ್ಪ
173 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಕೆಂಗಾನೂರ
174 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ
175 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಖೋದಾನಪೂರ
176 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಕುಮಲಮಟ್ಟಿ
177 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಕುಲವಳ್ಳಿ
178 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಕೊಳದೂರ
179 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಕೆ.ಎನ್
180 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಕಲ್ಲೂರ
181 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮಡಿರನಾಗಲಾಪೂರ
182 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಪಟ್ಟಿಹಾಳ ಕೆ.ಎಸ್
183 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಗಣಿಕೂಪ್ಪ
184 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮರೀಕಟ್ಟಿ
185 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ನಾವಲಗಟ್ಟಿ
186 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಪುಲಾರಕೊಪ್ಪ
187 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ಎಸ್
188 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಕಲಕುಪ್ಪಿ
189 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮೇಕಲಮರಡಿ
190 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಉಜ್ಜಾನಟ್ಟಿ
191 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮದನಬಾಂವಿ
192 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮುರಕಿಬಾಂವಿ
193 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ನಾಗನೂರ
194 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಕೇಸರಕೂಪ್ಪ
195 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ನೇಗಿನಹಾಳ
196 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ನೇಸರಗಿ
197 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಡೊಬರಕೊಪ್ಪ
198 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮರಿಗೇರಿ
199 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ನಿಚ್ಚಣಕಿ
200 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಶಿವನೂರ
201 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಪಟ್ಟಿಹಾಳ ಕೆ.ಬಿ
202 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಸವಟಗಿ
203 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಸಂಪಗಾಂವ
204 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಗರಜೂರ
205 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಸಂಗೂಳ್ಳಿ
206 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಹಣಮಾನಟ್ಟಿ
207 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಹೋಗರತಿ
208 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತ್ತಿಕೂಪ್ಪ
209 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಸುತಗಟ್ಟಿ
210 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಿಗಡಿ
211 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಯರಗೂಪ್ಪ
212 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತೇಗೂರ
213 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಿಗಡೊಳ್ಳಿ
214 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಹಿರೇಬೆಳ್ಳಿಕಟ್ಟಿ
215 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಕಡಸಗಟ್ಟಿ
216 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮಟ್ಯಾಲ
217 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತುರಕರಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ
218 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತುರಮರಿ
219 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬೂದಿಹಾಳ
220 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮೂಗಬಸವ
221 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಉಡಿಕೇರಿ
222 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬಚ್ಚನಕೇರಿ
223 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ದೇಮಟ್ಟಿ
224 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ
225 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಉಗರಗೋಡ
226 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಕರವಿನಕೊಪ್ಪ
227 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ವಕ್ಕುಂದ
228 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮಾಸ್ತಮರಡಿ
229 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಸುಣಕುಪ್ಪಿ
230 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ವಣ್ಣೂರ
231 ಬೆಳಗಾವಿ ಅಗಸಗೆ
232 ಬೆಳಗಾವಿ ಚಲುವನಟ್ಟಿ
233 ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾಳಿನಟ್ಟಿ
234 ಬೆಳಗಾವಿ ಅಂಬೇವಾಡಿ
235 ಬೆಳಗಾವಿ ಗೋಜಗೆ
236 ಬೆಳಗಾವಿ ಮಣ್ಣೂರ
237 ಬೆಳಗಾವಿ ಅಂಕಲಗಿ
238 ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಲಕವಿ
239 ಬೆಳಗಾವಿ ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ
240 ಬೆಳಗಾವಿ ಬಸಾಪೂರ
241 ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ
242 ಬೆಳಗಾವಿ ಅಷ್ಟೇ
243 ಬೆಳಗಾವಿ ಚಂದಗಡ
244 ಬೆಳಗಾವಿ ಖನಗಾಂವ ಕೆಎಚ್‌
245 ಬೆಳಗಾವಿ ಬಡಸ(ಖಾ)
246 ಬೆಳಗಾವಿ ಗೆಜಪತಿ
247 ಬೆಳಗಾವಿ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಬಿ ಕೆ
248 ಬೆಳಗಾವಿ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಕೆ ಎಚ್‌
249 ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾವಿನಕಟ್ಟಿ
250 ಬೆಳಗಾವಿ ಬಂಬರಗೆ
251 ಬೆಳಗಾವಿ ಗೋಡಿಹಾಳ
252 ಬೆಳಗಾವಿ ಕಟ್ಟನಬಾವಿ
253 ಬೆಳಗಾವಿ ನಿಂಗ್ಯಾನಟ್ಟಿ
254 ಬೆಳಗಾವಿ ಬಸ್ತವಾಡ
255 ಬೆಳಗಾವಿ ಕಮಕಾರಟ್ಟಿ
256 ಬೆಳಗಾವಿ ಕೊಂಡಸಕೊಪ್ಪ
257 ಬೆಳಗಾವಿ ಅತ್ತಿವಾಡ
258 ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಕ್ಕಿನಕೇರಿ
259 ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗುಂದಿ
260 ಬೆಳಗಾವಿ ಬೋಕನೂರ
261 ಬೆಳಗಾವಿ ಸೋನಳಿ
262 ಬೆಳಗಾವಿ ಬಡಸ(ಇ)
263 ಬೆಳಗಾವಿ ಬಾಕನೂರ
264 ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳವಟ್ಟಿ
265 ಬೆಳಗಾವಿ ಧಾಮಣೆ(ಬೆ)
266 ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಂಡಿಗೇರಿ
267 ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ
268 ಬೆಳಗಾವಿ ಸಾವಗಾಂವ
269 ಬೆಳಗಾವಿ ಬಿಜಗಣಿಱ
270 ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಕಸಕೊಪ್ಪ
271 ಬೆಳಗಾವಿ ಯಳೇಬೈಲ
272 ಬೆಳಗಾವಿ ದೇಸೂರ
273 ಬೆಳಗಾವಿ ಜಾಡಶಹಾಪೂರ
274 ಬೆಳಗಾವಿ ಧಾಮಣೆ(ಎಸ್‌)
275 ಬೆಳಗಾವಿ ಹಲಗಾ
276 ಬೆಳಗಾವಿ ಬೊಡಕೆನಟ್ಟಿ
277 ಬೆಳಗಾವಿ ಹಂದಿಗನೂರ
278 ಬೆಳಗಾವಿ ಕುರಿಹಾಳ
279 ಬೆಳಗಾವಿ ಕುರಿಹಾಳ ಕೆ.ಎಚ್
280 ಬೆಳಗಾವಿ ಹಿಂಡಲಗಾ
281 ಬೆಳಗಾವಿ ಹಿರೇಬಾಗೆವಾಡಿ
282 ಬೆಳಗಾವಿ HEGGERI
283 ಬೆಳಗಾವಿ ಹೊನಗಾ
284 ಬೆಳಗಾವಿ ಬಮನಟ್ಟಿ
285 ಬೆಳಗಾವಿ ಬೂತರಾಮನಹಟ್ಟಿ
286 ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಲಬಾವಿ
287 ಬೆಳಗಾವಿ ಹೊಸವಂಟಮುರಿ
288 ಬೆಳಗಾವಿ ಪರಶ್ಯಾನಟ್ಟಿ
289 ಬೆಳಗಾವಿ ಪುರನಹೊಳ
290 ಬೆಳಗಾವಿ ಸುತಗಟ್ಟಿ
291 ಬೆಳಗಾವಿ ಉಕ್ಕಡ(ರಾಮದುರ್ಗ)
292 ಬೆಳಗಾವಿ ಹುದಲಿ
293 ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಮಾಪೂರ(ಕುಮರಿ)
294 ಬೆಳಗಾವಿ ಕಡೋಲಿ
295 ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಕತಿ
296 ಬೆಳಗಾವಿ ಸೋನಟ್ಟಿ
297 ಬೆಳಗಾವಿ ಕಲಖಾಂಬ
298 ಬೆಳಗಾವಿ ಗೌಂಡವಾಡ
299 ಬೆಳಗಾವಿ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಬಿ ಕೆ
300 ಬೆಳಗಾವಿ ಅಲತಗಾ
301 ಬೆಳಗಾವಿ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಕೆ ಎಚ್‌
302 ಬೆಳಗಾವಿ ಕರಡಿಗುದ್ದಿ
303 ಬೆಳಗಾವಿ ಕೇದನೂರ
304 ಬೆಳಗಾವಿ ಮಣ್ಣಿಕೇರಿ
305 ಬೆಳಗಾವಿ ಬಾದರವಾಡಿ
306 ಬೆಳಗಾವಿ ಕಲಿಱ
307 ಬೆಳಗಾವಿ ಕಿಣಯೇ
308 ಬೆಳಗಾವಿ ನಾವಗೆ
309 ಬೆಳಗಾವಿ ರಣಕುಂಡೆ
310 ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಲಗಿಮಡಿಱ
311 ಬೆಳಗಾವಿ ಕೆ ಕೆ ಕೊಪ್ಪ
312 ಬೆಳಗಾವಿ ನಾಗೇರಹಾಳ
313 ಬೆಳಗಾವಿ ಕುದ್ರೇಮನಿ
314 ಬೆಳಗಾವಿ ಕುಕಡೊಳ್ಳಿ
315 ಬೆಳಗಾವಿ ಕುಟ್ಟಲವಾಡಿ
316 ಬೆಳಗಾವಿ ಮಚ್ಚೆ
317 ಬೆಳಗಾವಿ ಹಂಗರಗಾ
318 ಬೆಳಗಾವಿ ಮಂಡೊಳ್ಳಿ
319 ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾರಿಹಾಳ
320 ಬೆಳಗಾವಿ ಬಸರಿಕಟ್ಟಿ
321 ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾಸ್ತಮಡಿಱ
322 ಬೆಳಗಾವಿ ಶಗಣಮಟ್ಟಿ
323 ಬೆಳಗಾವಿ ಹೊನ್ನಿಹಾಳ
324 ಬೆಳಗಾವಿ ಮೋದಗಾ
325 ಬೆಳಗಾವಿ ಮುಚ್ಚಂಡಿ
326 ಬೆಳಗಾವಿ ಮುತಗಾ
327 ಬೆಳಗಾವಿ ಮುತ್ನಾಳ
328 ಬೆಳಗಾವಿ ವಿರಪನಕೊಪ್ಪ
329 ಬೆಳಗಾವಿ ನಾಗನಟ್ಟಿ
330 ಬೆಳಗಾವಿ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ
331 ಬೆಳಗಾವಿ ನಿಲಜಿ
332 ಬೆಳಗಾವಿ ಶಿಂದೊಳ್ಳಿ
333 ಬೆಳಗಾವಿ ಪೀರನವಾಡಿ
334 ಬೆಳಗಾವಿ ಹರನಕೊಳ್ಳ
335 ಬೆಳಗಾವಿ ನಂದಿ
336 ಬೆಳಗಾವಿ ಪಣಗುತ್ತಿ
337 ಬೆಳಗಾವಿ ಸಾಂಬ್ರಾ
338 ಬೆಳಗಾವಿ ಸಂತಿ ಬಸ್ತವಾಡ
339 ಬೆಳಗಾವಿ ಕಲ್ಲೆಹೊಳ
340 ಬೆಳಗಾವಿ ಸುಳಗಾ(ಉ)
341 ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಜಹಂಸಗಡ
342 ಬೆಳಗಾವಿ ಸುಳಗಾ(ವಾಯ್‌)
343 ಬೆಳಗಾವಿ ಯರಮಳೆ
344 ಬೆಳಗಾವಿ ಚಂದೂರ
345 ಬೆಳಗಾವಿ ಖನಗಾಂವ ಬಿ ಕೆ
346 ಬೆಳಗಾವಿ ಸುಳೇಭಾವಿ
347 ಬೆಳಗಾವಿ ಯದ್ದಲಬಾವಿಹಟ್ಟಿ
348 ಬೆಳಗಾವಿ ಚಂದನಹೊಸೂರ
349 ಬೆಳಗಾವಿ ಕೋಳಿಕೊಪ್ಪ
350 ಬೆಳಗಾವಿ ತಾರೀಹಾಳ
351 ಬೆಳಗಾವಿ ಬರಮಾನಟ್ಟಿ
352 ಬೆಳಗಾವಿ ಹಳ್ಳೂರ
353 ಬೆಳಗಾವಿ ಕಬಲಾಪೂರ
354 ಬೆಳಗಾವಿ ತುಮ್ಮರಗುದ್ದಿ
355 ಬೆಳಗಾವಿ ಬಾಚಿ
356 ಬೆಳಗಾವಿ ತುರುಮುರಿ
357 ಬೆಳಗಾವಿ ಉಚಗಾಂವ
358 ಬೆಳಗಾವಿ ವಾಘವಾಡೆ
359 ಬೆಳಗಾವಿ ಅವಚಾರಟ್ಟಿ
360 ಬೆಳಗಾವಿ ಯಳ್ಳೂರ
361 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಆಡಿ
362 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಹಂಚನಾಳ(.ಕೆ.ಎಸ್‌)
363 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅಕ್ಕೊಳ
364 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅಂಕಲಿ
365 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅಪ್ಪಾಚಿವಾಡಿ
366 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಹದನಾಳ
367 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಮತ್ತಿವಾಡ
368 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸುಳಗಾಂವ
369 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬಂಬಲವಾಡ
370 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳಿ
371 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕುಂಗಟೊಳ್ಳಿ
372 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬಾರವಾಡ
373 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೇಡಿಕಿಹಾಳ
374 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಕೂಡ
375 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೇನಾಡಿ
376 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಭೋಜ
377 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಚಂದೂರ
378 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಚಿಕ್ಕಲವಾಳ
379 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಾಂಗಿರ (ಅ)
380 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ರಾಮಪೂರ
381 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಚಿಂಚಣಿ
382 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೋರಗಾಂವವಾಡಿ
383 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಡೋಣಿವಾಡಿ
384 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಗಳತಗಾ
385 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬಿದ್ರೋಳ್ಳಿ
386 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಹತ್ತರವಾಟ
387 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಮಾಂಗನೂರ
388 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಹಿರೇಕೊಡಿ
389 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಹುನ್ನರಗಿ
390 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಇಂಗಳಿ
391 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಾಗನೂರ
392 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಮಮದಾಪೂರ ಕೆ. ಕೆ.
393 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಿಜಯನಗರ
394 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜೈನಾಪೂರ
395 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತೋರಣಹಳ್ಳಿ
396 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜನವಾಡ
397 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜತ್ರಾಟ
398 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜೋಡಕುರಳಿ
399 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕಾಡಾಪೂರ
400 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕಲ್ಲೊಳ
401 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕಾರದಗಾ
402 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಡೋಣಿವಾಡಿ
403 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕೆ ಕೆ ಹಂಚಿನಾಳ
404 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕರಗಾಂವ
405 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕರೋಶಿ
406 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕೇರೂರ
407 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಖಡಖಲಾಟ
408 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪೀರವಾಡಿ
409 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕೋಡ್ನಿ
410 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕೊಗನ್ನೋಳಿ
411 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕೋಥಳಿ
412 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕುನ್ನೂರ
413 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಭಾಟನಾಗನೂರ
414 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕುರ್ಲಿ
415 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲಖನಾಪೂರ
416 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಡಲಿಹಾಳ
417 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಮಲಿಕವಾಡ
418 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಮಮದಾಪುರ (ಕೆ.ಎಲ್)
419 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಮಾಂಜರಿ
420 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕಸನಾಳ
421 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಮಾಣಕಾಪುರ
422 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಮಾಂಗೂರ
423 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕಮತ್ಯಾನಟ್ಟಿ
424 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಮುಗಳಿ
425 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ನಾಗರಾಳ
426 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಲಿ
427 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿ
428 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ನಾಯಿಂಗ್ಲಜ
429 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ನಣದಿ
430 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕುಠಾಳಿ
431 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ನವಲಿಹಾಳ
432 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸಂಕಣವಾಡಿ
433 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ನೇಜ
434 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣಕೂಡಿ
435 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶಮನೇವಾಡಿ
436 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಗೋಂದಿಕೊಪ್ಪಿ
437 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶೆಂಡೂರ
438 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸಿದ್ನಾಳ
439 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶಿರದವಾಡ
440 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಗಿರಗಾಂವ
441 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶಿರಗಾಂವ
442 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬುದಲಮುಖ
443 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಾಂಗೇರಿ (ಬಿ)
444 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ
445 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಭೀವಶಿ
446 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸೌಂದಲಗಾ
447 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಇಟ್ನಾಳ
448 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಉಮರಾಣಿ
449 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಖಜಗೌಡನಟ್ಟಿ
450 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಮಜಲಟ್ಟಿ
451 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಡ್ರಾಳ
452 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಾಳಕಿ
453 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಯಡೂರ
454 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೂದಿಹಾಳ
455 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ನಾಗನೂರ
456 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಯಮಗರ್ಣಿ
457 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅಮಲಜಾರಿ
458 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಗವಾನ
459 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತವಂದಿ
460 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಯರನಾಳ
461 ಗೋಕಾಕ ಅಕ್ಕತಂಗೇರಹಾಳ
462 ಗೋಕಾಕ ಅರಭಾವಿದಾವಲಟ್ಟಿ
463 ಗೋಕಾಕ ಡುಂ ಉರುಬಿನಟ್ಟಿ
464 ಗೋಕಾಕ ಪಂಜಾನಟ್ಟಿ
465 ಗೋಕಾಕ ಅಂಕಲಗಿ
466 ಗೋಕಾಕ ಲಗಮೇಶ್ವರ
467 ಗೋಕಾಕ ಅವರಾದಿ
468 ಗೋಕಾಕ ಹಳೇಯರಗುದ್ರಿ
469 ಗೋಕಾಕ ಹೊಸಯರಗುದ್ರಿ
470 ಗೋಕಾಕ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ
471 ಗೋಕಾಕ ವೆಂಕಟಾಪೂರ
472 ಗೋಕಾಕ ಬಡಿಗವಾಡ
473 ಗೋಕಾಕ ಬಳೋಬಾಳ
474 ಗೋಕಾಕ ಬೀರನಗಡ್ಡಿ
475 ಗೋಕಾಕ ಬೆಣಚಿನಮರಡಿ(ಕೊ)
476 ಗೋಕಾಕ ಬೆಣಚಿನಮರ್ಡಿ
477 ಗೋಕಾಕ ಗಡ್ಡಿಹೊಳಿ
478 ಗೋಕಾಕ ಶೀಗಿಹೊಳಿ
479 ಗೋಕಾಕ ಉರುಬಿನಹಟ್ಟಿ
480 ಗೋಕಾಕ ಬೆಟಗೇರಿ
481 ಗೋಕಾಕ ದಂಡಾಪುರ
482 ಗೋಕಾಕ ಗಣೇಶವಾಡಿ
483 ಗೋಕಾಕ ಧರ್ಮಟ್ಟಿ
484 ಗೋಕಾಕ ಅರಳಿಮಟ್ಟಿ
485 ಗೋಕಾಕ ಢವಳೇಶ್ವರ
486 ಗೋಕಾಕ ಧೂಪದಾಳ
487 ಗೋಕಾಕ ದುರದುಂಡಿ
488 ಗೋಕಾಕ ಬಗರನಾಳ
489 ಗೋಕಾಕ ಬಿಲಕುಂದಿ
490 ಗೋಕಾಕ ಗೋಸಬಾಳ
491 ಗೋಕಾಕ ಗುಜನಾಳ
492 ಗೋಕಾಕ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಎಸ್‌ ಎ
493 ಗೋಕಾಕ ಮುಸಲ್ಮಾರಿ
494 ಗೋಕಾಕ ಯದ್ದಲಗುಡ್ಡ
495 ಗೋಕಾಕ ಗುಜನಟ್ಟಿ
496 ಗೋಕಾಕ ಜೊಕಾನಟ್ಟಿ
497 ಗೋಕಾಕ ಹಳ್ಳೂರ
498 ಗೋಕಾಕ ಚಿಕ್ಕನಂದಿ
499 ಗೋಕಾಕ ಹಿರೇನಂದಿ
500 ಗೋಕಾಕ ಪಂಚನಾಯ್ಕನಟ್ಟಿ
501 ಗೋಕಾಕ ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿ.ಜಿ
502 ಗೋಕಾಕ ಬೀಸನಕೊಪ್ಪ
503 ಗೋಕಾಕ ಭೈರನಟ್ಟಿ
504 ಗೋಕಾಕ ಹೊಸಟ್ಟಿ
505 ಗೋಕಾಕ ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿ ವೈ
506 ಗೋಕಾಕ ಕಳ್ಳಿಗುದ್ದಿ
507 ಗೋಕಾಕ ಮನ್ನಿಕೇರಿ
508 ಗೋಕಾಕ ರಡ್ಡೇರಟ್ಟಿ
509 ಗೋಕಾಕ ಗುಲಗಂಜಿಕೊಪ್ಪ
510 ಗೋಕಾಕ ಕಾಮನಕಟ್ಟಿ
511 ಗೋಕಾಕ ಕೊಪಡಟ್ಟ
512 ಗೋಕಾಕ ದೇವಗೌಡನಟ್ಟಿ
513 ಗೋಕಾಕ ಗಿಳಿಹೊಸೂರ
514 ಗೋಕಾಕ ಖನಗಾಂವ
515 ಗೋಕಾಕ ನಬಾಪೂರ
516 ಗೋಕಾಕ ಗುರ್ಲಾಪುರ
517 ಗೋಕಾಕ ಖಾನಟ್ಟಿ
518 ಗೋಕಾಕ ಮೂಡಲಗಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ)
519 ಗೋಕಾಕ ಗೋಕಾಕ (ಗ್ರಾ)
520 ಗೋಕಾಕ ಹೂಲಿಕಟ್ಟಿ
521 ಗೋಕಾಕ ಕೊಳವಿ
522 ಗೋಕಾಕ ಕೊಣ್ಣೂರ (ಗ್ರಾ)
523 ಗೋಕಾಕ ಮೇಲ್ಮನಟ್ಟಿ
524 ಗೋಕಾಕ ಶಿವಾಪೂರ(ಕೊ)
525 ಗೋಕಾಕ ಕೌಜಲಗಿ
526 ಗೋಕಾಕ ಕುಲಗೋಡ
527 ಗೋಕಾಕ ದಾಸನಟ್ಟಿ
528 ಗೋಕಾಕ ಗೊಡಚಿನಮಲ್ಕಿ
529 ಗೋಕಾಕ ಕುಂದರಗಿ
530 ಗೋಕಾಕ ಲೋಳಸೂರ
531 ಗೋಕಾಕ ಶಿಂಗಳಾಪೂರ
532 ಗೋಕಾಕ ಈರನಟ್ಟಿ
533 ಗೋಕಾಕ ಮದವಾಲ
534 ಗೋಕಾಕ ರಾಜನಕಟ್ಟಿ
535 ಗೋಕಾಕ ತೆಳಗಿನಟ್ಟಿ
536 ಗೋಕಾಕ ಹಣಮಾಪೂರ
537 ಗೋಕಾಕ ಹಿರೇಹಟ್ಟಿ
538 ಗೋಕಾಕ ಮಕ್ಕಳಗೇರಿ
539 ಗೋಕಾಕ ಮಾಲದಿನ್ನಿ
540 ಗೋಕಾಕ ಉಪ್ಪಾರಟ್ಟಿ
541 ಗೋಕಾಕ ಅಜ್ಜನಕಟ್ಟಿ
542 ಗೋಕಾಕ ಮಮದಾಪೂರ
543 ಗೋಕಾಕ ಮರಡಿ ಶಿವಾಪೂರ
544 ಗೋಕಾಕ ಮಸಗುಪ್ಪಿ
545 ಗೋಕಾಕ ಅಡಿಬಟ್ಟಿ
546 ಗೋಕಾಕ ಚಿಗಡೊಳ್ಳಿ
547 ಗೋಕಾಕ ಮೆಳವಂಕಿ
548 ಗೋಕಾಕ ಕೇಶಪ್ಪನಟ್ಟಿ
549 ಗೋಕಾಕ ಮಿಡಕನಟ್ಟಿ
550 ಗೋಕಾಕ ಕಮಲದಿನ್ನಿ
551 ಗೋಕಾಕ ಮುನ್ಯಾಳ
552 ಗೋಕಾಕ ರಂಗಾಪೂರ
553 ಗೋಕಾಕ ಬಸಳಿಗುಂದಿ
554 ಗೋಕಾಕ ನಲ್ಲಾನಟ್ಟಿ
555 ಗೋಕಾಕ ಖಾನಾಪೂರ
556 ಗೋಕಾಕ ಮುತ್ನಾಳ
557 ಗೋಕಾಕ ನಂದಗಾಂವ
558 ಗೋಕಾಕ ಪಾಮಲದಿನ್ನಿ
559 ಗೋಕಾಕ ಪಟಗುಂದಿ
560 ಗೋಕಾಕ ರಾಜಾಪೂರ
561 ಗೋಕಾಕ ಸಂಗನಕೇರಿ
562 ಗೋಕಾಕ ಜಮನಾಳ
563 ಗೋಕಾಕ ಪುಡಕಲಕಟ್ಟಿ
564 ಗೋಕಾಕ ಶಿಲ್ತಿಭಾವಿ
565 ಗೋಕಾಕ ಶಿಂಧಿಕುರಬೇಟ
566 ಗೋಕಾಕ ಶಿವಾಪೂರ(ಹ)
567 ಗೋಕಾಕ ಬೂದಿಹಾಳ
568 ಗೋಕಾಕ ಸುಲಧಾಳ
569 ಗೋಕಾಕ ಹೊನಕುಪ್ಪಿ
570 ಗೋಕಾಕ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ
571 ಗೋಕಾಕ ಸುಣಧೋಳಿ
572 ಗೋಕಾಕ ಕಪರಟ್ಟಿ
573 ಗೋಕಾಕ ತಳಕಟ್ನಾಳ
574 ಗೋಕಾಕ ಕೆಮ್ಮನಕೋಲ
575 ಗೋಕಾಕ ತಪಸಿ
576 ಗೋಕಾಕ ಕೈತನಾಳ
577 ಗೋಕಾಕ ತವಗ
578 ಗೋಕಾಕ ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಹಟ್ಟಿ
579 ಗೋಕಾಕ ತಿಗಡಿ
580 ಗೋಕಾಕ ತುಕ್ಕಾನಟ್ಟಿ
581 ಗೋಕಾಕ ಹಡಗಿನಾಳ
582 ಗೋಕಾಕ ಕಲಾರಕೊಪ್ಪ
583 ಗೋಕಾಕ ಉದಗಟ್ಟಿ
584 ಗೋಕಾಕ ಫುಲಗಡ್ಡಿ
585 ಗೋಕಾಕ ವಡೇರಹಟ್ಟಿ
586 ಗೋಕಾಕ ಯಾದವಾಡ
587 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅಮ್ಮಣಗಿ
588 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಂದಿಗೂಡ
589 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅಂಕಲೆ
590 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬುಗಟೆ ಆಲೂರ
591 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಡಲಗಾ
592 ಹುಕ್ಕೇರಿ ರಾಶಿಂಗ
593 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬೆ.ಬಾಗೇವಾಡಿ
594 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಕಡಹಟ್ಟಿ
595 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬಾಡ
596 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಕರಜಗಾ
597 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬಡಕುಂದ್ರಿ
598 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗೌಡವಾಡ
599 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಯರಗಟ್ಟಿ
600 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬಸ್ಸಾಪೂರ
601 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಗೇದಾಳ
602 ಹುಕ್ಕೇರಿ ರಾಜಕಟ್ಟಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ
603 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಶಿರೂರ
604 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬಸ್ತವಾಡ
605 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬೆಳವಿ
606 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಶೇಲಾಪೂರ
607 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬೆಣಿವಾಡ
608 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮದಮಕ್ಕನಾಳ
609 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ
610 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬೋರಗಲ್ಲ
611 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅತ್ತಿಹಾಳ
612 ಹುಕ್ಕೇರಿ ದಡ್ಡಿ
613 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗುಡಗನಟ್ಟಿ ಆರ್.ಸಿ.
614 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಘೋಡಗೇರಿ
615 ಹುಕ್ಕೇರಿ ನದಿಗುಡಿಕೇತ್ರ
616 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗೋಟೂರ
617 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗುಡಸ
618 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಡ್ಡ
619 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಂಚಿನಾಳ
620 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಜಿನರಾಳ
621 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹರಗಾಪೂರ
622 ಹುಕ್ಕೇರಿ ದಾದಬಾನಟ್ಟಿ
623 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹತ್ತರಗಿ
624 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ
625 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಿಟ್ನಿ
626 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಶಿಪ್ಪೂರ
627 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಟ್ಟಿ ಆಲೂರ
628 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಿಡಕಲ್
629 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹೊಸಪೇಟ
630 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಶಿಂಧಿಹಟ್ಟಿ
631 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹೊಸೂರ
632 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹೂನ್ನೂರ
633 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಇಂಗಳಿ
634 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಯರನಾಳ
635 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹುಲ್ಲೋಳಿ
636 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹುಲ್ಲೋಳಿ ಹಟ್ಟಿ
637 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬಿರನಹೊಳಿ
638 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಳೆವಂಟಮೂರಿ
639 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ
640 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗವನಾಳ
641 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಕಮತನೂರ
642 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಕಣಗಲಾ
643 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ
644 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಕರಗುಪ್ಪಿ
645 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಯಲ್ಲಾಪೂರ
646 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅಕ್ಕಿವಾಟ
647 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಆಲೂರ ಕೆ.ಎಂ.
648 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಕೇಸ್ತಿ
649 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅರ್ಜುನವಾಡ
650 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಕೋಚರಿ
651 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹೊನ್ನಿಹಳ್ಳಿ
652 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಕೋಣನಕೇರಿ
653 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಶೇಕಿನ ಹೊಸೂರ
654 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬೆಳ್ಳಂಕಿ
655 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಧೊಂಡಗಟ್ಟಿ
656 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಖವನೇವಾಡಿ
657 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಕೋಟ
658 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಕೊಟಬಾಗಿ
659 ಹುಕ್ಕೇರಿ ರಕ್ಷಿ
660 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಕುರಣಿ
661 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಕುರಣಿವಾಡಿ
662 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮದಿಹಳ್ಳಿ
663 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಶಿರಗಾಂವ
664 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬೆನಕನಹೊಳಿ
665 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬೊಳಸ್ಯಾನಟ್ಟಿ
666 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಳೆ ಮಾಸ್ತಿಹೊಳಿ
667 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮಣಗುತ್ತಿ
668 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಭೈರಾಪುರ
669 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತ್ತಿವಡೆ
670 ಹುಕ್ಕೇರಿ ನಾಗನೂರ ಕೆ.ಎಸ್
671 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅಂಕಲಗುಡಿಕೇತ್ರ
672 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮಾವನೂರ
673 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಪರಕನಟ್ಟಿ
674 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅಲದಾಳ
675 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬಿದ್ರೇವಾಡಿ
676 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮಜತಿ
677 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮಾಣಗಾಂವ
678 ಹುಕ್ಕೇರಿ ನಾಗನೂರ ಕೆ. ಡಿ.
679 ಹುಕ್ಕೇರಿ ನಾಗನೂರ ಕೆ.ಎಂ.
680 ಹುಕ್ಕೇರಿ ವಾಡಿಶಿಡ್ಲ್ಯಾಳ
681 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮಸರಗುಪ್ಪಿ
682 ಹುಕ್ಕೇರಿ ನೇರ್ಲಿ
683 ಹುಕ್ಕೇರಿ ನಿಡಸೋಸಿ
684 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗುಮಚನಮರಡಿ
685 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಪಾಶ್ಚಾಪೂರ
686 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬಗರನಾಳ
687 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬನ್ನಿಬಾಗಿ
688 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಚಿಲಭಾಂವಿ
689 ಹುಕ್ಕೇರಿ ರುಸ್ತುಂಪೂರ
690 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮೊದಗಾ
691 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಸಲಾಮವಾಡಿ
692 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ
693 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಸಾರಾಪೂರ
694 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಬಿ.ಕೆ
695 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಕೆ.ಡಿ
696 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗಜಪತಿ
697 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗುಟಗುದ್ದಿ
698 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹೊಸಗಡ (ಚಿಕ್ಕಲದಿನ್ನಿ)
699 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಶಹಾಬಂದರ
700 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಝಂಗಟಿಹಾಳ
701 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಶಿರಢಾಣ
702 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಸೋಲಾಪುರ
703 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರಗೋಳ
704 ಹುಕ್ಕೇರಿ ನೊಗಿನಹಾಳ
705 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ
706 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಉ-ಖಾನಾಪುರ
707 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಯಾದಗೂಡ
708 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಳೆಗುಡಗನಟ್ಟಿ
709 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಯಮಕನಮರಡಿ
710 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಣಜ್ಯಾನಟ್ಟಿ
711 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಎಲಿಮುನ್ನೋಳಿ
712 ಖಾನಾಪುರ ಅಮಗಾಂವ
713 ಖಾನಾಪುರ ಅಮಟೆ
714 ಖಾನಾಪುರ ಗವಸೆ
715 ಖಾನಾಪುರ ಹಬ್ಬಾನಟ್ಟಿ
716 ಖಾನಾಪುರ ಕಾಲಮನಿ
717 ಖಾನಾಪುರ ಬೈಲೂರ
718 ಖಾನಾಪುರ ದೇವಾಚಿಹಟ್ಟಿ
719 ಖಾನಾಪುರ ಕುಸಮಳಿ
720 ಖಾನಾಪುರ ಮೊರಬ
721 ಖಾನಾಪುರ ತಿರ್ಥಕುಂಡೆ
722 ಖಾನಾಪುರ ಉಚವಡೆ
723 ಖಾನಾಪುರ ಬರಗಾಂವ
724 ಖಾನಾಪುರ ಕುಪ್ಪಟಗಿರಿ
725 ಖಾನಾಪುರ ನಿಡಗಲ
726 ಖಾನಾಪುರ ಆಡಿ
727 ಖಾನಾಪುರ ಬೀಡಿ
728 ಖಾನಾಪುರ ಗೋಲಿಹಳ್ಳಿ
729 ಖಾನಾಪುರ ಹಿಂಡಲಗಿ
730 ಖಾನಾಪುರ ಬಂಕಿಬಸರೀಕಟ್ಟಿ
731 ಖಾನಾಪುರ ಬೇಕವಾಡ
732 ಖಾನಾಪುರ ಹಡಲಗಾ
733 ಖಾನಾಪುರ ಖೈರವಾಡ
734 ಖಾನಾಪುರ ಭೂರಣಕಿ
735 ಖಾನಾಪುರ ಚನಕೆಬೈಲ
736 ಖಾನಾಪುರ ಘಸ್ಟೋಳಿ
737 ಖಾನಾಪುರ ಮಾಸ್ಕೇನಟ್ಟಿ
738 ಖಾನಾಪುರ ರಾಮಾಪೂರ-ಕುಕ್ಕೇನಟ್ಟಿ
739 ಖಾನಾಪುರ ಸುರಾಪೂರ
740 ಖಾನಾಪುರ ಅನಗಡಿ
741 ಖಾನಾಪುರ ಬಿಜಗರ್ಣಿ
742 ಖಾನಾಪುರ ಹಲಸಾಲ
743 ಖಾನಾಪುರ ಕರಂಜಳ
744 ಖಾನಾಪುರ ಪಡಲವಾಡಿ
745 ಖಾನಾಪುರ ಅಲ್ಲೇಹೋಳ
746 ಖಾನಾಪುರ ಚಾಪಗಾಂವ
747 ಖಾನಾಪುರ ಶಿವೋಲಿ
748 ಖಾನಾಪುರ ವಡ್ಡೆಬೈಲ
749 ಖಾನಾಪುರ ದೇವಲತ್ತಿ
750 ಖಾನಾಪುರ ಕಾಮಶಿನಕೊಪ್ಪ
751 ಖಾನಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಅಂಗ್ರೊಳ್ಳಿ
752 ಖಾನಾಪುರ ಗಂದಿಗವಾಡ
753 ಖಾನಾಪುರ ಹಿರೇಅಂಗ್ರೊಳ್ಳಿ
754 ಖಾನಾಪುರ ಗರ್ಲಗುಂಜಿ
755 ಖಾನಾಪುರ ಬಾಳಗುಂದ
756 ಖಾನಾಪುರ ಗೋದಗೆರಿ
757 ಖಾನಾಪುರ ಗೋಧೊಳ್ಳಿ
758 ಖಾನಾಪುರ ಬೆಟಗೇರಿ
759 ಖಾನಾಪುರ ಗೋಲ್ಯಾಳಿ
760 ಖಾನಾಪುರ ತಳಾವಡೆ
761 ಖಾನಾಪುರ ತೋರಾಳಿ
762 ಖಾನಾಪುರ ಭಾಟೇವಾಡಿ
763 ಖಾನಾಪುರ ದೇವರಾಯಿ
764 ಖಾನಾಪುರ ಘೋಟಗಾಳಿ
765 ಖಾನಾಪುರ ಜಾಂಬೇಗಾಳಿ
766 ಖಾನಾಪುರ ಕೊಡಗೈ
767 ಖಾನಾಪುರ ಶಿಂಧೋಳಿ ಕೆ.ಎಚ್
768 ಖಾನಾಪುರ ಶಿಂಧೊಳ್ಳಿ ಬಿ.ಕೆ
769 ಖಾನಾಪುರ ಶಿವಠಾಣ
770 ಖಾನಾಪುರ ತಾರವಾಡ
771 ಖಾನಾಪುರ ಅಂಬೇವಾಡಿ
772 ಖಾನಾಪುರ ಭಾಲ್ಕೆ ಬಿ.ಕೆ
773 ಖಾನಾಪುರ ಭಾಲ್ಕೆ ಕೆ.ಎಚ್
774 ಖಾನಾಪುರ ಗುಂಜಿ
775 ಖಾನಾಪುರ ಕಮತಗಾ
776 ಖಾನಾಪುರ ಕಿರಾವಳೆ ಕೆ.ಜಿ
777 ಖಾನಾಪುರ ಸಂಗರಗಾಳಿ
778 ಖಾನಾಪುರ ಶಿಂಪೇವಾಡಿ
779 ಖಾನಾಪುರ ಹಲಗಾ
780 ಖಾನಾಪುರ ಹತ್ತರವಾಡ
781 ಖಾನಾಪುರ ಕರಜಗಿ
782 ಖಾನಾಪುರ ಖೀರಹಲಸಿ
783 ಖಾನಾಪುರ ಮೆಂಡೆಗಾಳಿ
784 ಖಾನಾಪುರ ಮೇರಡಾ
785 ಖಾನಾಪುರ ಡುಕ್ಕರವಾಡಿ
786 ಖಾನಾಪುರ ಹಲಕರ್ಣಿ
787 ಖಾನಾಪುರ ಹತ್ತರಗುಂಜಿ
788 ಖಾನಾಪುರ ಮುಡೇವಾಡಿ
789 ಖಾನಾಪುರ ಹಲಶಿ
790 ಖಾನಾಪುರ ಹೆಬ್ಬಾಳ
791 ಖಾನಾಪುರ ಕಾರಲಗಾ
792 ಖಾನಾಪುರ ನಾವಗೆ
793 ಖಾನಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಹಟ್ಟಿಹೋಳಿ
794 ಖಾನಾಪುರ ಗಾಡಿಕೊಪ್ಪ
795 ಖಾನಾಪುರ ಹಿರೇಹಟ್ಟಿಹೋಳಿ
796 ಖಾನಾಪುರ ಜಿಕನೂರ
797 ಖಾನಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಮುನವಳ್ಳಿ
798 ಖಾನಾಪುರ ಹಿರೇಮುನವಳ್ಳಿ
799 ಖಾನಾಪುರ ಕರವಿನಕೊಪ್ಪ
800 ಖಾನಾಪುರ ಅಂಕಲೆ
801 ಖಾನಾಪುರ ಇದ್ದಲಹೊಂಡ
802 ಖಾನಾಪುರ ಖೇಮೆವಾಡಿ
803 ಖಾನಾಪುರ ಶಿಂಗಿನಕೊಪ್ಪ
804 ಖಾನಾಪುರ ಬೋಗುರ
805 ಖಾನಾಪುರ ಇಟಗಿ
806 ಖಾನಾಪುರ ಚಾಪೋಲಿ
807 ಖಾನಾಪುರ ಜಾಂಬೋಟಿ
808 ಖಾನಾಪುರ ಓಲಮನಿ
809 ಖಾನಾಪುರ ಕಡತನ-ಬಾಗೇವಾಡಿ
810 ಖಾನಾಪುರ ತೋಲಗಿ
811 ಖಾನಾಪುರ ಕಕ್ಕೇರಿ
812 ಖಾನಾಪುರ ಕರೀಕಟ್ಟಿ
813 ಖಾನಾಪುರ ಬೇಟಣೆ
814 ಖಾನಾಪುರ ಚಿಗುಳೆ
815 ಖಾನಾಪುರ ಕಣಕುಂಬಿ
816 ಖಾನಾಪುರ ಡಿಗ್ಗೇಗಾಳಿ
817 ಖಾನಾಪುರ ಘೊಷೆ ಬಿ.ಕೆ
818 ಖಾನಾಪುರ ಘೋಷೆ ಕೆ.ಎಚ
819 ಖಾನಾಪುರ ಜಟಗೆ
820 ಖಾನಾಪುರ ಕಾಪೋಲಿ ಕೆ.ಜಿ
821 ಖಾನಾಪುರ ಮಳವಾಡ
822 ಖಾನಾಪುರ ಪೋಟೋಳಿ
823 ಖಾನಾಪುರ ಜಳಗೆ
824 ಖಾನಾಪುರ ಕರಂಬಳ
825 ಖಾನಾಪುರ ಕೌಂದಲ
826 ಖಾನಾಪುರ ರುಮೇವಾಡಿ
827 ಖಾನಾಪುರ ಬುತ್ತೇವಾಡಿ
828 ಖಾನಾಪುರ ಚನ್ನೇವಾಡಿ
829 ಖಾನಾಪುರ ಜುಂಜವಾಡ ಕೆ.ಎನ್
830 ಖಾನಾಪುರ ಕಸಬಾ ನಂದಗಡ
831 ಖಾನಾಪುರ ಹಂದುರ
832 ಖಾನಾಪುರ ಹುಲಿಕೊತ್ತಲ
833 ಖಾನಾಪುರ ಕೇರವಾಡ
834 ಖಾನಾಪುರ ಅವರೊಳ್ಳಿ
835 ಖಾನಾಪುರ ಚಿಕ್ಕದಿನಕೊಪ್ಪ
836 ಖಾನಾಪುರ ದೇಮಿನಕೊಪ್ಪ
837 ಖಾನಾಪುರ ಕಗ್ಗಣಗಿ
838 ಖಾನಾಪುರ ಕೊಡಚವಾಡ
839 ಖಾನಾಪುರ ಚುಂಚವಾಡ
840 ಖಾನಾಪುರ ಗುಂಡೊಳ್ಳಿ
841 ಖಾನಾಪುರ ಲಿಂಗನಮಠ
842 ಖಾನಾಪುರ ಪೂರ
843 ಖಾನಾಪುರ ಬಲೋಗಾ
844 ಖಾನಾಪುರ ದೊಡ್ಡಹೊಸೂರ
845 ಖಾನಾಪುರ ಜೈನಕೊಪ್ಪ
846 ಖಾನಾಪುರ ಲಕ್ಕೆಬೈಲ
847 ಖಾನಾಪುರ ಲೋಕೊಳ್ಳಿ
848 ಖಾನಾಪುರ ಯಡೋಗಾ
849 ಖಾನಾಪುರ ಲೋಂಡಾ
850 ಖಾನಾಪುರ ಕಸಮಳಗಿ
851 ಖಾನಾಪುರ ಮಂಗೇನಕೊಪ್ಪ
852 ಖಾನಾಪುರ ಅಸೋಗಾ
853 ಖಾನಾಪುರ ಢೋಕೆಗಾಳಿ
854 ಖಾನಾಪುರ ಹರೂರಿ
855 ಖಾನಾಪುರ ಮಂತುರ್ಗಾ
856 ಖಾನಾಪುರ ಶೇಡೆಗಾಳಿ
857 ಖಾನಾಪುರ ಅಕ್ರಾಳಿ
858 ಖಾನಾಪುರ ಮೊಹಿಶೆಟ
859 ಖಾನಾಪುರ ಮುಂಡವಾಡ- ಪಿಂಪಳೆ
860 ಖಾನಾಪುರ ವರ್ಕಡ
861 ಖಾನಾಪುರ ಬಾಮನಕೊಪ್ಪ
862 ಖಾನಾಪುರ ಬಸ್ತವಾಡ
863 ಖಾನಾಪುರ ಚಿಂಚೇವಾಡಿ
864 ಖಾನಾಪುರ ಕುಂಬರ್ಡಾ
865 ಖಾನಾಪುರ ನಾಗರಗಾಳಿ
866 ಖಾನಾಪುರ ಸುಲ್ಲೇಗಾಳಿ
867 ಖಾನಾಪುರ ಸುವಾತವಾಡಿ
868 ಖಾನಾಪುರ ತಾವರಗಟ್ಟಿ
869 ಖಾನಾಪುರ ಅಲ್ಲೋಳಿ-ಕಾನಸೋಲಿ
870 ಖಾನಾಪುರ ಕಾಟಗಾಳಿ
871 ಖಾನಾಪುರ ಮೋದೆಕೊಪ್ಪ
872 ಖಾನಾಪುರ ನಾಗುರ್ಡಾ
873 ಖಾನಾಪುರ ನಂದಗಡ
874 ಖಾನಾಪುರ ದೊಡ್ಡೆಬೈಲ
875 ಖಾನಾಪುರ ಗುಂಡಪಿ
876 ಖಾನಾಪುರ ಜುಂಜವಾಡ ಕೆ.ಜಿ
877 ಖಾನಾಪುರ ನಂಜನಕೊಡಲ
878 ಖಾನಾಪುರ ಸಾಗರೆ
879 ಖಾನಾಪುರ ಗವಾಳಿ
880 ಖಾನಾಪುರ ಕೊಂಗಳಾ
881 ಖಾನಾಪುರ ನೇರಸೆ
882 ಖಾನಾಪುರ ಪಾಸ್ಟೋಳಿ
883 ಖಾನಾಪುರ ತೆರೆಗಾಳಿ
884 ಖಾನಾಪುರ ಅಂಬೋಳಿ
885 ಖಾನಾಪುರ ದಾರೋಳಿ
886 ಖಾನಾಪುರ ಕಬನಾಳಿ
887 ಖಾನಾಪುರ ಕಾಂಜಳೆ
888 ಖಾನಾಪುರ ಕಾಪೋಲಿ ಕೆ.ಸಿ
889 ಖಾನಾಪುರ ಮಳವ
890 ಖಾನಾಪುರ ಮುಘಾವಡೆ
891 ಖಾನಾಪುರ ನೀಲಾವಡೆ
892 ಖಾನಾಪುರ ಓತೋಳಿ
893 ಖಾನಾಪುರ ಗಣೆಬೈಲ
894 ಖಾನಾಪುರ ನಿಟ್ಟೂರ – ಪ್ರಭುನಗರ
895 ಖಾನಾಪುರ ಚಿಕಲೆ
896 ಖಾನಾಪುರ ಚೊರ್ಲಾ
897 ಖಾನಾಪುರ ಹುಳಂದ
898 ಖಾನಾಪುರ ಪಾರವಾಡ
899 ಖಾನಾಪುರ ಪಾರಿಶ್ವಾಡ
900 ಖಾನಾಪುರ ಬಾಚೋಳಿ
901 ಖಾನಾಪುರ ಹರಸನವಾಡಿ
902 ಖಾನಾಪುರ ಮನಸಾಪೂರ
903 ಖಾನಾಪುರ ರಾಮಗುರವಾಡಿ
904 ಖಾನಾಪುರ ಗಂಗವಾಳಿ
905 ಖಾನಾಪುರ ಹೊನಕಲ
906 ಖಾನಾಪುರ ಮಾಣಿಕವಾಡಿ
907 ಖಾನಾಪುರ ಸಾವರಗಾಳಿ
908 ಖಾನಾಪುರ ಶಿಂಧೊಳ್ಳಿ
909 ಖಾನಾಪುರ ಅಬನಾಳಿ
910 ಖಾನಾಪುರ ದೇಗಾಂವ
911 ಖಾನಾಪುರ ಡೊಂಗರಗಾಂವ
912 ಖಾನಾಪುರ ಹೆಮ್ಮಡಗಾ
913 ಖಾನಾಪುರ ಹೋಲ್ಡಾ
914 ಖಾನಾಪುರ ಜಾಮಗಾಂವ
915 ಖಾನಾಪುರ ಮೆಂಡಿಲ
916 ಖಾನಾಪುರ ಶಿರೋಲಿ
917 ಖಾನಾಪುರ ತಿವೋಲಿ
918 ಖಾನಾಪುರ ಬಿದರಭಾವಿ
919 ಖಾನಾಪುರ ಸಣ್ಣಹೊಸೂರ
920 ಖಾನಾಪುರ ತೋಪಿನಕಟ್ಟಿ
921 ರಾಮದುರ್ಗ ಆವರಾದಿ
922 ರಾಮದುರ್ಗ ಹಂಪಿಹೊಳಿ
923 ರಾಮದುರ್ಗ ಶಿವಪೇಠ
924 ರಾಮದುರ್ಗ ಬನ್ನೂರ
925 ರಾಮದುರ್ಗ ಸರಕೋಟೆ ದೇವಾಪೂರ
926 ರಾಮದುರ್ಗ ಬಟಕುರಕಿ
927 ರಾಮದುರ್ಗ ಚೇತನನಗರ
928 ರಾಮದುರ್ಗ ನಾಗನೂರ
929 ರಾಮದುರ್ಗ ಸೋಮಾಪೂರ
930 ರಾಮದುರ್ಗ ಚಿಪ್ಪಲಕಟ್ಟಿ
931 ರಾಮದುರ್ಗ ಕುನ್ನಾಳ
932 ರಾಮದುರ್ಗ ಚುಂಚನೂರ
933 ರಾಮದುರ್ಗ ಪದಮಂಡಿ
934 ರಾಮದುರ್ಗ ಉಜ್ಜನಕೊಪ್ಪ
935 ರಾಮದುರ್ಗ ದಾ.ಸಾಲಾಪೂರ
936 ರಾಮದುರ್ಗ ಶಿವನಕೋಟ
937 ರಾಮದುರ್ಗ ಚಿಂಚಕಂಡಿ
938 ರಾಮದುರ್ಗ ದೊಡಮಂಗಡಿ
939 ರಾಮದುರ್ಗ ಘಟಕನೂರ
940 ರಾಮದುರ್ಗ ಕೊಳಚಿ
941 ರಾಮದುರ್ಗ ಗೊಡಚಿ
942 ರಾಮದುರ್ಗ ಸಿದ್ನಾಳ
943 ರಾಮದುರ್ಗ ತೋಟಗಟ್ಟಿ
944 ರಾಮದುರ್ಗ ಗೊಣ್ಣಾಗರ
945 ರಾಮದುರ್ಗ ಹುಲಿಗೊಪ್ಪ
946 ರಾಮದುರ್ಗ ಮಾರಡಗಿ
947 ರಾಮದುರ್ಗ ಹಲಗತ್ತಿ
948 ರಾಮದುರ್ಗ ಬೋಚಬಾಳ
949 ರಾಮದುರ್ಗ ಹಳೇತೊರಗಲ್ಲ
950 ರಾಮದುರ್ಗ ಮಾಗನೂರ
951 ರಾಮದುರ್ಗ ಮಲ್ಲಾಪೂರ
952 ರಾಮದುರ್ಗ ರಾಮಾಪೂರ
953 ರಾಮದುರ್ಗ ಆನೇಗುದ್ದಿ
954 ರಾಮದುರ್ಗ ಹಣಮಾಪೂರ
955 ರಾಮದುರ್ಗ ಕಲ್ಮಡ
956 ರಾಮದುರ್ಗ ಕ್ರಷ್ಣಾನಗರ
957 ರಾಮದುರ್ಗ ಉಮತಾರ
958 ರಾಮದುರ್ಗ ಹಣಮಸಾಗರ
959 ರಾಮದುರ್ಗ ಬಾಗೋಜಿಕೊಪ್ಪ
960 ರಾಮದುರ್ಗ ಚಿಕ್ಕೊಪ್ಪ ಕೆ.ಎಸ್
961 ರಾಮದುರ್ಗ ಹಿರೆಕೊಪ್ಪ ಕೆ.ಎಸ್‌.
962 ರಾಮದುರ್ಗ ಬೆನ್ನೂರ
963 ರಾಮದುರ್ಗ ಚಿಕ್ಕತಡಸಿ
964 ರಾಮದುರ್ಗ ಹಿರೇ ತಡಸಿ
965 ರಾಮದುರ್ಗ ಹೊಸಕೇರಿ
966 ರಾಮದುರ್ಗ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ
967 ರಾಮದುರ್ಗ ಗುತ್ತಿಗೋಳಿ
968 ರಾಮದುರ್ಗ ಹೊಸಕೋಟಿ
969 ರಾಮದುರ್ಗ ಕಮಕೇರಿ
970 ರಾಮದುರ್ಗ ಹುಲಕುಂದ
971 ರಾಮದುರ್ಗ ಚಿಕ್ಕಮೂಲಂಗಿ
972 ರಾಮದುರ್ಗ ಹಿರೇ ಮೂಲಂಗಿ
973 ರಾಮದುರ್ಗ ಇಡಗಲ್ಲ
974 ರಾಮದುರ್ಗ ಲಿಂಗದಾಳ
975 ರಾಮದುರ್ಗ ಗುದಗೊಪ್ಪ
976 ರಾಮದುರ್ಗ ಕೆ. ಚಂದರಗಿ
977 ರಾಮದುರ್ಗ ಕೇಸರಗೊಪ್ಪ
978 ರಾಮದುರ್ಗ ಎಂ. ಚಂದರಗಿ
979 ರಾಮದುರ್ಗ ಮುರಕಟ್ನಾಳ
980 ರಾಮದುರ್ಗ ಗೊಣಗನೂರ
981 ರಾಮದುರ್ಗ ಹಾಲೊಳ್ಳಿ
982 ರಾಮದುರ್ಗ ಕೆ.ಜುನಿಪೇಠ
983 ರಾಮದುರ್ಗ ಖಾನಪೇಠ
984 ರಾಮದುರ್ಗ ಬೂದನೂರ
985 ರಾಮದುರ್ಗ ಚನ್ನಟ್ಟಿ
986 ರಾಮದುರ್ಗ ಗುಡಕಟ್ಟಿ
987 ರಾಮದುರ್ಗ ಕದಾಂಪೂರ
988 ರಾಮದುರ್ಗ ಕಾಮನಕೊಪ್ಪ
989 ರಾಮದುರ್ಗ ಕಟಕೋಳ
990 ರಾಮದುರ್ಗ ಜಾಲಿಕಟ್ಟಿ
991 ರಾಮದುರ್ಗ ಕಿತ್ತೂರ
992 ರಾಮದುರ್ಗ ಲಖನಾಯ್ಕನಕೊಪ್ಪ
993 ರಾಮದುರ್ಗ ಮನಿಹಾಳ
994 ರಾಮದುರ್ಗ ಎಂ.ಕಲ್ಲಾಪೂರ
995 ರಾಮದುರ್ಗ ಎಂ.ಖಾನಾಪೂರ
996 ರಾಮದುರ್ಗ ಎಂ.ತಿಮ್ಮಾಪೂರ
997 ರಾಮದುರ್ಗ ಮುದಕವಿ
998 ರಾಮದುರ್ಗ ಗೋಕುಲನಗರ
999 ರಾಮದುರ್ಗ ಮುದೇನೂರ
1000 ರಾಮದುರ್ಗ ಕಡ್ಲಿಕೊಪ್ಪ
1001 ರಾಮದುರ್ಗ ಕಲ್ಲೂರ
1002 ರಾಮದುರ್ಗ ಮುದೇನಕೊಪ್ಪ
1003 ರಾಮದುರ್ಗ ಮುಳ್ಳೂರ
1004 ರಾಮದುರ್ಗ ಚನ್ನಾಪೂರ
1005 ರಾಮದುರ್ಗ ನಂದಿಹಾಳ
1006 ರಾಮದುರ್ಗ ಶಿರಸಾಪೂರ
1007 ರಾಮದುರ್ಗ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಎಸ್.ಎ
1008 ರಾಮದುರ್ಗ ಚಿಲಮೂರ
1009 ರಾಮದುರ್ಗ ನರಸಾಪೂರ
1010 ರಾಮದುರ್ಗ ಓಬಳಾಪೂರ
1011 ರಾಮದುರ್ಗ ಸೊಪ್ಪಡ್ಲ
1012 ರಾಮದುರ್ಗ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಗರ
1013 ರಾಮದುರ್ಗ ಚಿಕ್ಕೊಪ್ಪ ಎಸ್.ಕೆ
1014 ರಾಮದುರ್ಗ ಕಲಹಾಳ
1015 ರಾಮದುರ್ಗ ಸಂಗಳ
1016 ರಾಮದುರ್ಗ ಆರಿಬೇಂಚಿ
1017 ರಾಮದುರ್ಗ ದುರಗಾನಗರ
1018 ರಾಮದುರ್ಗ ಕಂಕನವಾಡಿ
1019 ರಾಮದುರ್ಗ ಸುನ್ನಾಳ
1020 ರಾಮದುರ್ಗ ರೇವಡಿಕೊಪ್ಪ
1021 ರಾಮದುರ್ಗ ಸುರೇಬಾನ
1022 ರಾಮದುರ್ಗ ಬಿಜಗುಪ್ಪಿ
1023 ರಾಮದುರ್ಗ ಬುದ್ನಿಖುರದ
1024 ರಾಮದುರ್ಗ ತೊಂಡಿಕಟ್ಟಿ
1025 ರಾಮದುರ್ಗ ತೋರಣಗಟ್ಟಿ
1026 ರಾಮದುರ್ಗ ಬೀಡಕಿ
1027 ರಾಮದುರ್ಗ ಗುಡಗಮ್ಮನಾಳ
1028 ರಾಮದುರ್ಗ ಕುಳ್ಳೂರ
1029 ರಾಮದುರ್ಗ ಪಂಚಗಾಂವ
1030 ರಾಮದುರ್ಗ ರೊಕ್ಕದಕಟ್ಟಿ
1031 ರಾಮದುರ್ಗ ಉದಪುಡಿ
1032 ರಾಯಬಾಗ ಆಳಗವಾಡಿ
1033 ರಾಯಬಾಗ ಬಸ್ತವಾಡ
1034 ರಾಯಬಾಗ ಅಲಖನೂರ
1035 ರಾಯಬಾಗ ಬೆಕ್ಕೇರಿ
1036 ರಾಯಬಾಗ ಭೆಂಡವಾಡ
1037 ರಾಯಬಾಗ ಗಿರಿನಾಯಕನವಾಡಿ
1038 ರಾಯಬಾಗ ಜೋಡಟ್ಟಿ
1039 ರಾಯಬಾಗ ಮಾವಿನಹೊಂಡಾ
1040 ರಾಯಬಾಗ ಭಿರಡಿ
1041 ರಾಯಬಾಗ ಬಿರನಾಳ
1042 ರಾಯಬಾಗ ಬೋಮ್ಮನಾಳ
1043 ರಾಯಬಾಗ ಬ್ಯಾಕೂಡ
1044 ರಾಯಬಾಗ ದಿಗ್ಗೇವಾಡಿ
1045 ರಾಯಬಾಗ ಯಡ್ರಾಂವ
1046 ರಾಯಬಾಗ ಹಂದಿಗುಂದ
1047 ರಾಯಬಾಗ ಹಿಡಕಲ್‌
1048 ರಾಯಬಾಗ ಬೂದಿಹಾಳ
1049 ರಾಯಬಾಗ ದೇವನಕಟ್ಟಿ
1050 ರಾಯಬಾಗ ಹುಬ್ಬರವಾಡಿ
1051 ರಾಯಬಾಗ ಇಟನಾಳ
1052 ರಾಯಬಾಗ ಜಲಾಲಪೂರ
1053 ರಾಯಬಾಗ ಕಪ್ಪಲಗುದ್ದಿ
1054 ರಾಯಬಾಗ ಮರಾಕುಡಿ
1055 ರಾಯಬಾಗ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ
1056 ರಾಯಬಾಗ ದೇವಾಪೂರಹಟ್ಟಿ
1057 ರಾಯಬಾಗ ಕಟಕಭಾವಿ
1058 ರಾಯಬಾಗ ಕಟಕಭಾವಿ
1059 ರಾಯಬಾಗ ಮಂಟೂರ
1060 ರಾಯಬಾಗ ಕೆಂಪಟ್ಟಿ
1061 ರಾಯಬಾಗ ಖನದಾಳ
1062 ರಾಯಬಾಗ ಖೇಮಲಾಪೂರ
1063 ರಾಯಬಾಗ ಕೋಳಿಗುಡ್ಡ
1064 ರಾಯಬಾಗ ಕುಡಚಿ(ಗ್ರಾ)
1065 ರಾಯಬಾಗ ಬಾವಚಿ
1066 ರಾಯಬಾಗ ಮಾರಡಿ
1067 ರಾಯಬಾಗ ಮೇಖಳಿ
1068 ರಾಯಬಾಗ ಮೊರಬ
1069 ರಾಯಬಾಗ ನಂದಿಕುರಳಿ
1070 ರಾಯಬಾಗ ನಸಲಾಪೂರ
1071 ರಾಯಬಾಗ ನಾಗರಾಳ
1072 ರಾಯಬಾಗ ನಿಡಗುಂದಿ
1073 ರಾಯಬಾಗ ನಿಲಜಿ
1074 ರಾಯಬಾಗ ಸುಟಟ್ಟಿ
1075 ರಾಯಬಾಗ ನಿಪನಾಳ
1076 ರಾಯಬಾಗ ಪಾಲಭಾವಿ
1077 ರಾಯಬಾಗ ಪರಮಾನಂದವಾಡಿ
1078 ರಾಯಬಾಗ ಕಂಚಕರವಾಡಿ
1079 ರಾಯಬಾಗ ಕಂಚಕರವಾಡಿ
1080 ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ(ಗ್ರಾ)
1081 ರಾಯಬಾಗ ಸವದತ್ತಿ
1082 ರಾಯಬಾಗ ಸವಸುದ್ದಿ
1083 ರಾಯಬಾಗ ಗುಂಡವಾಡ
1084 ರಾಯಬಾಗ ಶಿರಗೂರ
1085 ರಾಯಬಾಗ ಸಿದ್ದಾಪುರ
1086 ರಾಯಬಾಗ ಯಲ್ಪಾರಟ್ಟಿ (ಆನಂದ ನಗರ)
1087 ರಾಯಬಾಗ ಯಬರಟ್ಟಿ
1088 ಸವದತ್ತಿ ಅಕ್ಕಿಸಾಗರ
1089 ಸವದತ್ತಿ ಗೋವನಕೊಪ್ಪ ಕೆ ಎಸ
1090 ಸವದತ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿವಾಡ
1091 ಸವದತ್ತಿ ಆಲದಕಟ್ಟಿ ಕೆ.ಎಂ
1092 ಸವದತ್ತಿ ಅರಟಗಲ್
1093 ಸವದತ್ತಿ ಬಸರಗಿ ಇನಾಮ
1094 ಸವದತ್ತಿ ಕಿಟದಾಳ
1095 ಸವದತ್ತಿ ಅಸುಂಡಿ
1096 ಸವದತ್ತಿ ಶಿಂಗಾರಗೊಪ್ಪ
1097 ಸವದತ್ತಿ ಆಲದಕಟ್ಟಿ ಕೆ.ವಾಯ್
1098 ಸವದತ್ತಿ ಬಡ್ಲಿ
1099 ಸವದತ್ತಿ ಕಾತ್ರಾಳ
1100 ಸವದತ್ತಿ ಬೆಟಸೂರ
1101 ಸವದತ್ತಿ ಯಡ್ರಾಂವಿ
1102 ಸವದತ್ತಿ ಭಂಡಾರಹಳ್ಳಿ
1103 ಸವದತ್ತಿ ಹಳ್ಳೂರ
1104 ಸವದತ್ತಿ ಹಿರೂರ
1105 ಸವದತ್ತಿ ತೇರೆದಕೊಪ್ಪ
1106 ಸವದತ್ತಿ ಚಚಡಿ
1107 ಸವದತ್ತಿ ಚಿಕ್ಕಬೂದನೂರ
1108 ಸವದತ್ತಿ ಚಿಕ್ಕುಂಬಿ
1109 ಸವದತ್ತಿ ಚುಳಕಿ
1110 ಸವದತ್ತಿ ಬಸಿಡೋಣಿ
1111 ಸವದತ್ತಿ ಗೊರಾಬಾಳ
1112 ಸವದತ್ತಿ ಗೊರವನಕೊಳ್ಳ
1113 ಸವದತ್ತಿ ಕಟಮಳ್ಳಿ
1114 ಸವದತ್ತಿ ಕಟಮಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ
1115 ಸವದತ್ತಿ ಕುರುವಿನಕೊಪ್ಪ
1116 ಸವದತ್ತಿ ವಟ್ನಾಳ
1117 ಸವದತ್ತಿ ಹಂಚಿನಾಳ
1118 ಸವದತ್ತಿ ಗೊಂತಮಾರ
1119 ಸವದತ್ತಿ ಹಾರುಗೊಪ್ಪ
1120 ಸವದತ್ತಿ ಚಿಕ್ಕಬುದನೂರು
1121 ಸವದತ್ತಿ ಹಿರೇಬೂದನೂರ
1122 ಸವದತ್ತಿ ಕುಟರನಟ್ಟಿ
1123 ಸವದತ್ತಿ ಮಳಗಲಿ
1124 ಸವದತ್ತಿ ಓಬಲದಿನ್ನಿ
1125 ಸವದತ್ತಿ ದಡೇರಕೊಪ್ಪ
1126 ಸವದತ್ತಿ ಹಿರೇಕುಂಬಿ
1127 ಸವದತ್ತಿ ಹೂಲಿ
1128 ಸವದತ್ತಿ ಹೂಲಿಕಟ್ಟಿ
1129 ಸವದತ್ತಿ ಮನಿಕಟ್ಟಿ
1130 ಸವದತ್ತಿ ಹೊಸೂರ
1131 ಸವದತ್ತಿ ಚಿಕ್ಕಉಳ್ಳಿಗೇರಿ
1132 ಸವದತ್ತಿ ಹಿರೇಉಳ್ಳಿಗೇರಿ
1133 ಸವದತ್ತಿ ಇನಾಂಹೊಂಗಲ
1134 ಸವದತ್ತಿ ಇಂಚಲ
1135 ಸವದತ್ತಿ ಮುತವಾಡ
1136 ಸವದತ್ತಿ ಬೋಳಕಡಬಿ
1137 ಸವದತ್ತಿ ಗೊರಗುದ್ದಿ
1138 ಸವದತ್ತಿ ಕಡಬಿ
1139 ಸವದತ್ತಿ ಆಚಮಟ್ಟಿ
1140 ಸವದತ್ತಿ ಹರಳಕಟ್ಟಿ
1141 ಸವದತ್ತಿ ಕಗದಾಳ
1142 ಸವದತ್ತಿ ಕರೀಕಟ್ಟಿ
1143 ಸವದತ್ತಿ ಕೋಟೂರ
1144 ಸವದತ್ತಿ ಶಿವಾಪೂರ
1145 ಸವದತ್ತಿ ಮಬನೂರ
1146 ಸವದತ್ತಿ ಕುರುಬಗಟ್ಟಿ
1147 ಸವದತ್ತಿ ಮಾಡಮಗೇರಿ
1148 ಸವದತ್ತಿ ತಾವಲಗೇರಿ
1149 ಸವದತ್ತಿ ಯರಗಣವಿ
1150 ಸವದತ್ತಿ ಬೆನಕಟ್ಟಿ
1151 ಸವದತ್ತಿ ಮದ್ಲೂರ
1152 ಸವದತ್ತಿ ಇಂಗಳಗಿ
1153 ಸವದತ್ತಿ ಕಾಗಿಹಾಳ ತಾಂಡಾ
1154 ಸವದತ್ತಿ ಮಲ್ಲೂರ
1155 ಸವದತ್ತಿ ಮಾಟೊಳ್ಳಿ
1156 ಸವದತ್ತಿ ಸೊಗಲ
1157 ಸವದತ್ತಿ ಚಿಕ್ಕೊಪ್ಪ
1158 ಸವದತ್ತಿ ಹಿರೇಕೊಪ್ಪ
1159 ಸವದತ್ತಿ ಮರಕುಂಬಿ
1160 ಸವದತ್ತಿ ದಾಸನಾಳ
1161 ಸವದತ್ತಿ ಮೆಳ್ಳಿಕೇರಿ
1162 ಸವದತ್ತಿ ಮುಗಳಿಹಾಳ
1163 ಸವದತ್ತಿ ಮುರಗೋಡ
1164 ಸವದತ್ತಿ ರಾಮಾಪೂರ
1165 ಸವದತ್ತಿ ರಾಮಾಪೂರತಾಂಡಾ
1166 ಸವದತ್ತಿ ಸುಬ್ಭಾಪೂರ
1167 ಸವದತ್ತಿ ದುಂಡನಕೊಪ್ಪ
1168 ಸವದತ್ತಿ ಕಾರಿಮನಿ
1169 ಸವದತ್ತಿ ರುದ್ರಾಪುರ
1170 ಸವದತ್ತಿ ರುದ್ರಾಪೂರ ತಾಂಡೆ
1171 ಸವದತ್ತಿ ಕೆಂಚರಾಮನಹಾಳ
1172 ಸವದತ್ತಿ ಸಂಗ್ರೇಶಕೊಪ್ಪ
1173 ಸವದತ್ತಿ ಯಡಹಳ್ಳಿ
1174 ಸವದತ್ತಿ ಗುಡಮಕೇರಿ
1175 ಸವದತ್ತಿ ಇಟ್ನಾಳ
1176 ಸವದತ್ತಿ ಸತ್ತಿಗೇರಿ
1177 ಸವದತ್ತಿ ಶಿಂದೋಗಿ
1178 ಸವದತ್ತಿ ಯಕ್ಕೇರಿ
1179 ಸವದತ್ತಿ ಇನಾಂಗೋವನಕೊಪ್ಪ
1180 ಸವದತ್ತಿ ಕಲ್ಲಾಪೂರ
1181 ಸವದತ್ತಿ ಶಿರಸಂಗಿ
1182 ಸವದತ್ತಿ ಕೊರಕೊಪ್ಪ
1183 ಸವದತ್ತಿ ರೈನಾಪೂರ
1184 ಸವದತ್ತಿ ಸೊಪ್ಪಡ್ಲ
1185 ಸವದತ್ತಿ ಹಿಟ್ಟಣಗಿ
1186 ಸವದತ್ತಿ ಸುತಗಟ್ಟಿ
1187 ಸವದತ್ತಿ ಏಣಗಿ
1188 ಸವದತ್ತಿ ಹಲಕಿ
1189 ಸವದತ್ತಿ ಹಲಕಿ ತಾಂಡಾ
1190 ಸವದತ್ತಿ ಹೂಲಿಕೇರಿತಾಂಡೆ
1191 ಸವದತ್ತಿ ತಡಸಲೂರ
1192 ಸವದತ್ತಿ ಜಾಲಿಕಟ್ಟಿ
1193 ಸವದತ್ತಿ ಜೀವಾಪೂರ
1194 ಸವದತ್ತಿ ಸೋಮಾಪೂರ
1195 ಸವದತ್ತಿ ತಲ್ಲೂರ
1196 ಸವದತ್ತಿ ಜಕಬಾಳ
1197 ಸವದತ್ತಿ ತೆಗ್ಗಿಹಾಳ
1198 ಸವದತ್ತಿ ಹರಲಾಪೂರ
1199 ಸವದತ್ತಿ ಉಗರಗೋಳ
1200 ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮತಾಂಡಾ
1201 ಸವದತ್ತಿ ಧೂಪದಾಳ
1202 ಸವದತ್ತಿ ಕಾರಲಕಟ್ಟಿ
1203 ಸವದತ್ತಿ ಕಾರಲಕಟ್ಟಿ ತಾಂಡೆ
1204 ಸವದತ್ತಿ ಯಕ್ಕುಂಡಿ
1205 ಸವದತ್ತಿ ಯರಗಟ್ಟಿ
1206 ಸವದತ್ತಿ ಬೂದಿಗೊಪ್ಪ
1207 ಸವದತ್ತಿ ನುಗ್ಗಾನಟ್ಟಿ
1208 ಸವದತ್ತಿ ಯರಝರವಿ