ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ – ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ

ಕ್ರಮಾಂಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ – 12-04-2019 ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ – 16-04-2019 ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ – 20-04-2019

ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ


01 ಕೆ. ಎ. ಗುಡಸಿ K A Gudasi PART-A K A Gudasi K A Gudasi  
02 ಎಮ್ ಜಿ ಮೊಟನ್ನವರ M G Motannavar Part -A M G Motannavar M G Motannavar Mohan G Motannavar
03 ಮಚ್ಚೆಂದ್ರ ಡಿ ಕಾಡಾಪುರ Machendra D Kadapur Part- A Machendra D Kadapur Machendra D Kadapur  
04 ಮಗದುಮ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ Magadum Ismail PART-A Magadum Ismail Magadum Ismail magadum Ismailmadgum
05 ಪ್ರಕಾಶ ಹುಕ್ಕೇರಿ Prakash Hukkeri PART-A Prakash Hukkeri Prakash Hukkeri Prakash Hukkeri
06 ಆರ್ ಆರ್ ವಾಜಂತ್ರಿ R R Vajantri Part- A R R Vajantri R R Vajantri Vishwanath Vajantri
07 ಎಸ್ ಎ ಜಂಗಟೆ S A Jangate Part- A S A Jangate  S A Jangate Srinik Jagente
08 ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ ಜೊಲ್ಲೆ Annasaheb Jolle PART-A Annasaheb Jolle  Annasaheb Jolle  
09 ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಕುರಣೆ Appasaheb Kurane Part- A Appasaheb Kurane  Appasaheb Kurane Appasaheb Kurne
10 ಬಾಳಿಗಟ್ಟಿ ಪ್ರವೀಣ Baligatti Praveen Part- A Baligatti Praveen  Baligatti Praveen Balligatti Praveenkumar
11 ಜಿತೇಂದ್ರ ನೆರ್ಲಿ Jitendra Nerli Part-A Jitendra Nerli  Jitendra Nerli Jeetendra Nerle