ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ – ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ

ಕ್ರಮಾಂಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ – 12-04-2019 ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ – 16-04-2019
01 ಕೆ. ಎ. ಗುಡಸಿ K A Gudasi PART-A K A Gudasi
02 ಎಮ್ ಜಿ ಮೊಟನ್ನವರ M G Motannavar Part -A M G Motannavar
03 ಮಚ್ಚೆಂದ್ರ ಡಿ ಕಾಡಾಪುರ Machendra D Kadapur Part- A Machendra D Kadapur
04 ಮಗದುಮ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ Magadum Ismail PART-A Magadum Ismail
05 ಪ್ರಕಾಶ ಹುಕ್ಕೇರಿ Prakash Hukkeri PART-A Prakash Hukkeri
06 ಆರ್ ಆರ್ ವಾಜಂತ್ರಿ R R Vajantri Part- A R R Vajantri
07 ಎಸ್ ಎ ಜಂಗಟೆ S A Jangate Part- A S A Jangate 
08 ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ ಜೊಲ್ಲೆ Annasaheb Jolle PART-A Annasaheb Jolle 
09 ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಕುರಣೆ Appasaheb Kurane Part- A Appasaheb Kurane 
10 ಬಾಳಿಗಟ್ಟಿ ಪ್ರವೀಣ Baligatti Praveen Part- A Baligatti Praveen 
11 ಜಿತೇಂದ್ರ ನೆರ್ಲಿ Jitendra Nerli Part-A Jitendra Nerli