Close

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ

 

 

ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ರೋಶನ್‌  ಐ.ಎ.ಎಸ್., ಕಳೆದ 05-07-2024 ರಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಎಮ್.‌ ಡಿ. ಯಾಗಿ  ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

D C Belagavi

ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ರೋಶನ್