Close

ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ – ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ – ಉಪ ಚುನಾವಣೆ 2021

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು

ದಿನಾಂಕ 07-04-2021 ರ ವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ

ದಿನಾಂಕ 11-04-2021 ರ ವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ

ದಿನಾಂಕ 15-04-2021 ರ ವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ

1

ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಶ್ರೀಪತಿ ಕುರಣೆ

ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಶ್ರೀಪತಿ ಕುರಣೆ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಶ್ರೀಪತಿ ಕುರಣೆ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಶ್ರೀಪತಿ ಕುರಣೆ
2

ಮಂಗಲಾ ಸುರೇಶ ಅಂಗಡಿ

ಮಂಗಲಾ ಸುರೇಶ ಅಂಗಡಿ ಮಂಗಲಾ ಸುರೇಶ ಅಂಗಡಿ ಮಂಗಲಾ ಸುರೇಶ ಅಂಗಡಿ
3

ಮರಲಿಂಗನವರ ಸುರೇಶ ಬಸಪ್ಪ

ಮರಲಿಂಗನವರ ಸುರೇಶ ಬಸಪ್ಪ ಮರಲಿಂಗನವರ ಸುರೇಶ ಬಸಪ್ಪ ಮರಲಿಂಗನವರ ಸುರೇಶ ಬಸಪ್ಪ
4

ನಾಗಪ್ಪಾ ಕಳಸನ್ನವರ

ನಾಗಪ್ಪಾ ಕಳಸನ್ನವರ ನಾಗಪ್ಪಾ ಕಳಸನ್ನವರ ನಾಗಪ್ಪಾ ಕಳಸನ್ನವರ
5

ಸತೀಶ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ

ಸತೀಶ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸತೀಶ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸತೀಶ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ
6

ಗೌತಮ್ ಯಮನಪ್ಪಾ ಕಾಂಬಳೆ

ಗೌತಮ್ ಯಮನಪ್ಪಾ ಕಾಂಬಳೆ ಗೌತಮ್ ಯಮನಪ್ಪಾ ಕಾಂಬಳೆ ಗೌತಮ್ ಯಮನಪ್ಪಾ ಕಾಂಬಳೆ
7

ಶುಬಮ್ ವಿಕ್ರಾಂತ ಶೆಳಕೆ

ಶುಬಮ್ ವಿಕ್ರಾಂತ ಶೆಳಕೆ ಶುಬಮ್ ವಿಕ್ರಾಂತ ಶೆಳಕೆ ಶುಬಮ್ ವಿಕ್ರಾಂತ ಶೆಳಕೆ
8

ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಡಸಲಗಿ

ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಡಸಲಗಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಡಸಲಗಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಡಸಲಗಿ
9

ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿಜಿ

ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿಜಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿಜಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿಜಿ
10

ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಾಬು ಘಂಟಿ

ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಾಬು ಘಂಟಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಾಬು ಘಂಟಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಾಬು ಘಂಟಿ