Close

ಬೈಲಹೊಂಗಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು

ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ 27-04-2023

ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ 03-05-2023 ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ 08-05-2023 ವಿವರಪಟ್ಟಿ 1 ರಿಂದ 11 ಮತ್ತು ಭಾಗ 1 ರಿಂದ 4
1 ಶ್ರೀ. ಇರಫಾನ ಜೆ. ಬಾಗೇವಾಡಿ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4
2 ಶ್ರೀ. ಬಸನಗೌಡ ಚಿಕ್ಕನಗೌಡ್ರ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4
3 ಶ್ರೀ. ಮಹಾಂತೇಶ ಎಸ್. ಕೌಜಲಗಿ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4
4 ಶ್ರೀ. ಜಗದೀಶ ಮೆಟಗುಡ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4
5 ಶ್ರೀ. ದಯಾನಂದ ಜಿ. ಚಿಕಮಠ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4
6 ಶ್ರೀ. ರುದ್ರಪ್ಪಾ ಮಾಳಗಿ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4
7 ಶ್ರೀ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಐ. ಪಾಟೀಲ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4
8 ಶ್ರೀ. ಶಂಕರ ಬಿ. ಮಾಡಲಗಿ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4
9 ಶ್ರೀ. ಪ್ರಶಾಂತ ಜಕ್ಕಪ್ಪನ್ನವರ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4