Close

ಭೂಸ್ವಾಧೀನ – ಬಾಗಲಕೋಟ-ಕುಡಚಿ ಹೊಸ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ

ಭೂಸ್ವಾಧೀನ – ಬಾಗಲಕೋಟ-ಕುಡಚಿ ಹೊಸ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ – ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯಿದೆ 2013 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ ಐತೀಪು೯ ಅನುಮೋದನೆ ಕುರಿತು

1) ಅಧಿಸೂಚನೆ – ಕಲಂ 11(1)
2) ಅಧಿಸೂಚನೆ – ಕಲಂ 19(1)
3) ಸಂಯುಕ್ತ ಅಳತೆ ಪತ್ರಿಕೆ
4)  ಘೋಷಿತ ಐತೀಪು೯