Close

ರಾಮದುರ್ಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು

ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ 27-04-2023

ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ 03-05-2023 ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ 08-05-2023 ವಿವರಪಟ್ಟಿ 1 ರಿಂದ 11 ಮತ್ತು ಭಾಗ 1 ರಿಂದ 4
1 ಶ್ರೀ. ಅಶೋಕ ಎಮ. ಪಠಣ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4
2 ಶ್ರೀ. ಚಿಕ್ಕರೆವನ್ನ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4
3 ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ ಮುಧೋಳ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4
4 ಶ್ರೀ. ಎಮ್. ಎನ್. ನದಾಫ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4
5 ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುನಂದಾ ಎನ್. ಹಡಪದ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4
6 ಶ್ರೀ. ಬಸಪ್ಪಾ ಜಿ. ಕುಂಬಾರ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4
7 ಶ್ರೀ. ಈಶ್ವರ ಎನ್. ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4
8 ಶ್ರೀ. ಈಶ್ವರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4
9 ಶ್ರೀ. ಗಿರೀಶ ಬಿ. ಮುನವಳ್ಳಿ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4
10 ಶ್ರೀ. ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಬಿ.ತೊಗ್ಗಿ  PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4
11 ಶ್ರೀ. ದಾದಾಪೀರ ಭೀಕಾಜಿ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4
12 ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಧುರಾ ಸಿದ್ದನಕೊಳ್ಳ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4
13 ಶ್ರೀ. ಶಿವಪ್ಪಾ ಬಿ. ಬಕಾಡಿ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4