Close

ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು

ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ 27-04-2023

ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ 03-05-2023 ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ 08-05-2023 ವಿವರಪಟ್ಟಿ 1 ರಿಂದ 11 ಮತ್ತು ಭಾಗ 1 ರಿಂದ 4
1 ಬಾಪುಗೌಡ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4
2 ರತ್ನ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಾಮನಿ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4
3 ವಿಶ್ವಾಸ ವಸಂತ ವೈದ್ಯ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4
4 ಸೌರವ ಆನಂದ ಚೋಪ್ರಾ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4
5 ಪಾರಪ್ಪ ಶಂಕರೇಪ್ಪ ಅಂತಕ್ಕನ್ನವರ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4
6 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಚನ್ನಪ್ಪ ಮೆಳಗೇರಿ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4
7 ಆನಂದ ಇರಯ್ಯಾ ಕಾಂತಿಮಠ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4
8 ನಾಗಪ್ಪ ಹನಮಪ್ಪ ಕರಲಾಕಟ್ಟಿ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4
9 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗಂಗಪ್ಪಾ ಮುದೆನೂರ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4
10 ಸದಾನಂದ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾರ PART_A_B_C PART_A_B_C PART_A_B_C Schedule 1 to 11 & Part 1 to 4