Close

04 – ಕಾಗವಾಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ – ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ

 

SL

NO

Name of Candidate

1 ನೇ ಹಂತದ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ

2 ನೇ ಹಂತದ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ

3 ನೇ ಹಂತದ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ

ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ

 

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವೆಚ್ಚದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1 ರಿಂದ 10

 

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವೆಚ್ಚದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ 1 ರಿಂದ 4
1 ಎ. ಸಚೀನಕುಮಾರ ಎ. ಸಚೀನಕುಮಾರ ಎ. ಸಚೀನಕುಮಾರ ಎ. ಸಚೀನಕುಮಾರ      
2 ಎ. ಜಿ. ಮೋಳೆಕರ ಎ. ಜಿ. ಮೋಳೆಕರ ಎ. ಜಿ. ಮೋಳೆಕರ ಎ. ಜಿ. ಮೋಳೆಕರ      
3 ಭರಮಗೌಡ ಕಾಗೆ ಭರಮಗೌಡ ಕಾಗೆ ಭರಮಗೌಡ ಕಾಗೆ ಭರಮಗೌಡ ಕಾಗೆ      
4 ದೀಪಕ ಜಗನ್ನಾಥ ಬುರ್ಲಿ  ದೀಪಕ ಜಗನ್ನಾಥ ಬುರ್ಲಿ ದೀಪಕ ಜಗನ್ನಾಥ ಬುರ್ಲಿ  ದೀಪಕ ಜಗನ್ನಾಥ ಬುರ್ಲಿ       
5 ಸಂದೀಪ ಗೋಪಾಲ ಕಾಂಬಳೆ ಸಂದೀಪ ಗೋಪಾಲ ಕಾಂಬಳೆ ಸಂದೀಪ ಗೋಪಾಲ ಕಾಂಬಳೆ ಸಂದೀಪ ಗೋಪಾಲ ಕಾಂಬಳೆ      
6 ಶ್ರೀಮಂತ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ      
7 ಶ್ರೀಶೈಲ ಪರಸಪ್ಪಾ ತುಗಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪರಸಪ್ಪಾ ತುಗಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪರಸಪ್ಪಾ ತುಗಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪರಸಪ್ಪಾ ತುಗಶೆಟ್ಟಿ      
8 ಮುರಿಗೆಪ್ಪಾ ನಿಂಗಪ್ಪ ದೇವರೆಡ್ಡಿ   ಮುರಿಗೆಪ್ಪಾ ನಿಂಗಪ್ಪ ದೇವರೆಡ್ಡಿ ಮುರಿಗೆಪ್ಪಾ ನಿಂಗಪ್ಪ ದೇವರೆಡ್ಡಿ      
9 ವಿವೇಕ ಶೆಟ್ಟಿ   ವಿವೇಕ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿವೇಕ ಶೆಟ್ಟಿ