Close

ಉಪ ಚುನಾವಣೆ – ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 2019 – ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ -04-ಕಾಗವಾಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

04-ಕಾಗವಾಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ 2019 – ವೆಚ್ಚದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವರದಿ 

SL

NO

Name of Candidate

1 ನೇ ಹಂತದ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ

2 ನೇ ಹಂತದ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ

3 ನೇ ಹಂತದ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವೆಚ್ಚದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1 ರಿಂದ 10, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವೆಚ್ಚದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ 1 ರಿಂದ 4, ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ವರದಿ

 

 

1 ಎ. ಸಚೀನಕುಮಾರ ಎ. ಸಚೀನಕುಮಾರ ಎ. ಸಚೀನಕುಮಾರ ಎ. ಸಚೀನಕುಮಾರ ಎ. ಸಚೀನಕುಮಾರ
2 ಎ. ಜಿ. ಮೋಳೆಕರ ಎ. ಜಿ. ಮೋಳೆಕರ ಎ. ಜಿ. ಮೋಳೆಕರ ಎ. ಜಿ. ಮೋಳೆಕರ ಎ. ಜಿ. ಮೋಳೆಕರ
3 ಭರಮಗೌಡ ಕಾಗೆ ಭರಮಗೌಡ ಕಾಗೆ ಭರಮಗೌಡ ಕಾಗೆ ಭರಮಗೌಡ ಕಾಗೆ ಭರಮಗೌಡ ಕಾಗೆ
4 ದೀಪಕ ಜಗನ್ನಾಥ ಬುರ್ಲಿ  ದೀಪಕ ಜಗನ್ನಾಥ ಬುರ್ಲಿ ದೀಪಕ ಜಗನ್ನಾಥ ಬುರ್ಲಿ  ದೀಪಕ ಜಗನ್ನಾಥ ಬುರ್ಲಿ  ದೀಪಕ ಜಗನ್ನಾಥ ಬುರ್ಲಿ 
5 ಸಂದೀಪ ಗೋಪಾಲ ಕಾಂಬಳೆ ಸಂದೀಪ ಗೋಪಾಲ ಕಾಂಬಳೆ ಸಂದೀಪ ಗೋಪಾಲ ಕಾಂಬಳೆ ಸಂದೀಪ ಗೋಪಾಲ ಕಾಂಬಳೆ ಸಂದೀಪ ಗೋಪಾಲ ಕಾಂಬಳೆ
6 ಶ್ರೀಮಂತ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ
7 ಶ್ರೀಶೈಲ ಪರಸಪ್ಪಾ ತುಗಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪರಸಪ್ಪಾ ತುಗಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪರಸಪ್ಪಾ ತುಗಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪರಸಪ್ಪಾ ತುಗಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪರಸಪ್ಪಾ ತುಗಶೆಟ್ಟಿ
8 ಮುರಿಗೆಪ್ಪಾ ನಿಂಗಪ್ಪ ದೇವರೆಡ್ಡಿ   ಮುರಿಗೆಪ್ಪಾ ನಿಂಗಪ್ಪ ದೇವರೆಡ್ಡಿ ಮುರಿಗೆಪ್ಪಾ ನಿಂಗಪ್ಪ ದೇವರೆಡ್ಡಿ ಮುರಿಗೆಪ್ಪಾ ನಿಂಗಪ್ಪ ದೇವರೆಡ್ಡಿ
9 ವಿವೇಕ ಶೆಟ್ಟಿ   ವಿವೇಕ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿವೇಕ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿವೇಕ ಶೆಟ್ಟಿ