Close

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಸ್ಕೀಮ್ ನಂ 61 ಕಣಬರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಬುಡಾ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಸ್ಕೀಮ್ ನಂ 61 ಕಣಬರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಬುಡಾ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ – ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

15/06/2021 30/06/2021 ನೋಟ (527 KB)
ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು ದೊಡಮಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುರಿತು 23/04/2021 31/12/2021 ನೋಟ (1 MB)
ಎನ್‌ಟಿಸಿಪಿ – ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಬಾಕು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 01/02/2021 31/12/2021 ನೋಟ (6 MB)
ಆರ್ಕೈವ್