Close

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಜಿಲ್ಲಾ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃಧ್ದಿ ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ (SDEL) ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ, 
ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
17/02/2022 31/12/2032 ನೋಟ (2 MB)
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 4 (1) ಬಿ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 4 (1) ಬಿ

18/01/2022 31/12/2022 ನೋಟ (4 MB)
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 4 (1) A

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 4 (1) A

18/01/2022 31/12/2022 ನೋಟ (6 MB)
ಆರ್ಕೈವ್