ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಕುಡಚಿ-ಬಾಗಲಕೋಟ ರೈಲ್ವೇ ಲೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಲಂ 11(1) – ದಿನಾಂಕ: 05/09/2019 05/09/2019 31/12/2019 ನೋಟ (3 MB)
ಕುಡಚಿ-ಬಾಗಲಕೋಟ ರೈಲ್ವೇ ಲೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ – ಅಂತಿಮ ವರದಿ ದಿನಾಂಕ: 21/02/2019 30/05/2019 31/12/2019 ನೋಟ (6 MB)
ವೃಂದವಾರು ಅಂತಿಮ ಜ್ಯೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
  1. ಜವಾನ / ಗ್ರೂಪ – ಡಿ
  2. ದ್ವಿ. ದ. ಸ    
  3. ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು
  4. ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು 
  5. ವಾಹನ ಚಾಲಕರು

 

 

30/05/2019 31/12/2019
ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ನಡುವೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು (2 MB ) PDF  

04/12/2018 31/12/2019 ನೋಟ (2 MB)
ಆರ್ಕೈವ್