ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಲೋಕಸಭಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ – 2019 – ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಇ-ಟೆಂಡರ್.

ಲೋಕಸಭಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ – 2019 – ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಇ-ಟೆಂಡರ್.

16/02/2019 02/03/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (2 MB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2018

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2018 

27/10/2018 31/12/2018
ಟೆಂಡರ್ – ಪ್ರಕಟಣೆ – 2ನೇ ಸಂಚಿಕೆ (ಜೂನ 2018) 01/07/2018 31/12/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (1 MB)
ಕುಡಚಿ-ಬಾಗಲಕೋಟೆ ರೈಲ್ವೇ ಲೈನ್ – ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ 21/08/2018 31/12/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (454 KB)
ಟೆಂಡರ್ – ಪ್ರಕಟಣೆ – 4ನೇ ಸಂಚಿಕೆ (ಜೂನ 2018) 18/06/2018 31/12/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (1 MB)
ಟೆಂಡರ್ – ಪ್ರಕಟಣೆ – 3ನೇ ಸಂಚಿಕೆ (ಜೂನ 2018) 08/06/2018 31/12/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (1 MB)
ಕುಡಚಿ-ಬಾಗಲಕೋಟ ರೈಲ್ವೇ ಲೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ 21/08/2018 31/12/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (7 MB)
ಕೊಡಗು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ನೋಂದಣಿ

ಕೊಡಗು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ನೋಂದಣಿ

20/08/2018 30/09/2018