ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2019 – ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್

ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2019 – ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್  

10/03/2019 31/05/2019
ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2019 – ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ

ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2019 – ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ

27/03/2019 30/04/2019 ನೋಟ (1 MB)
ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2019- ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜುಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ

ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2019- ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜುಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ-25/03/2019

25/03/2019 15/04/2019 ನೋಟ (1 MB)
ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2019- ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜುಗಾಗಿ ಮರು ಟೆಂಡರ

ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2019- ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜುಗಾಗಿ ಮರು ಟೆಂಡರ

20/03/2019 01/04/2019 ನೋಟ (2 MB)
ಲೋಕಸಭಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ – 2019 – ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಇ-ಟೆಂಡರ್.

ಲೋಕಸಭಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ – 2019 – ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಇ-ಟೆಂಡರ್.

16/02/2019 02/03/2019 ನೋಟ (2 MB)
ಟೆಂಡರ್ – ಪ್ರಕಟಣೆ – 2ನೇ ಸಂಚಿಕೆ (ಜೂನ 2018) 01/07/2018 31/12/2018 ನೋಟ (1 MB)
ಕುಡಚಿ-ಬಾಗಲಕೋಟೆ ರೈಲ್ವೇ ಲೈನ್ – ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ 21/08/2018 31/12/2018 ನೋಟ (454 KB)
ಟೆಂಡರ್ – ಪ್ರಕಟಣೆ – 4ನೇ ಸಂಚಿಕೆ (ಜೂನ 2018) 18/06/2018 31/12/2018 ನೋಟ (1 MB)
ಟೆಂಡರ್ – ಪ್ರಕಟಣೆ – 3ನೇ ಸಂಚಿಕೆ (ಜೂನ 2018) 08/06/2018 31/12/2018 ನೋಟ (1 MB)
ಕುಡಚಿ-ಬಾಗಲಕೋಟ ರೈಲ್ವೇ ಲೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ 21/08/2018 31/12/2018 ನೋಟ (7 MB)