Close

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ಕಸಬೆಕರ ಮೆಟಗುಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಕಸಬೆಕರ ಮೆಟಗುಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶಿವಾಜಿ ನಗರ, ಕಿಲ್ಲಾ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಳಗಾವಿ - 590016


ದೂರವಾಣಿ : 0831-2476110
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಕೆ. ಎಲ್. ಇ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಕೆ. ಎಲ್. ಇ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ನೆಹರು ನಗರ ಬೆಳಗಾವಿ


ದೂರವಾಣಿ : 0831-2473777
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಡೆಕ್ಕನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಡೆಕ್ಕನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗೂಡ್ ಶೆಡ್ ರಸ್ತೆ, ರೆಲ್ವೆ ಮೆಲಸೆತುವೆ ಬೆಳಗಾವಿ - 590001


ದೂರವಾಣಿ : 0831-2436444
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಬೆಳಗಾವಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಬೆಳಗಾವಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಶೋಕ ನಗರ ಬೆಳಗಾವಿ - 590001


ದೂರವಾಣಿ : 0831-2472770
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಲೆಕ ವ್ಯೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಲೆಕ ವ್ಯೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಿಲ್ಲಾ ಕೆರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಬೆಳಗಾವಿ - 590016


ದೂರವಾಣಿ : 0831-2454770
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ವಿಜಯಾ ಆರ್ಥೋ & ಟ್ರಾಮಾ ಸೆಂಟರ್ (ವಿಒಟಿಸಿ) ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್

ವಿಜಯಾ ಆರ್ಥೋ & ಟ್ರಾಮಾ ಸೆಂಟರ್ (ವಿಒಟಿಸಿ) ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಯೋದ್ಯ ನಗರ, ಸದಾಶಿವ ನಗರ ಬೆಳಗಾವಿ – 590019


ದೂರವಾಣಿ : 7022120090
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ