Close

ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ಪುರಸಭೆ ಕೊಣ್ಣೂರ

ಪುರಸಭೆ ಕೊಣ್ಣೂರ


ದೂರವಾಣಿ : 08332-285501
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.konnurtown.mrc.gov.in

ಪುರಸಭೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಪುರಸಭೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ


ದೂರವಾಣಿ : 08338-272151
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.chikkoditown.mrc.gov.in

ಪುರಸಭೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಪುರಸಭೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ


ದೂರವಾಣಿ : 08288-237435
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.bailhongalatown.mrc.gov.in

ಪುರಸಭೆ ಮುಗಳಖೋಡ

ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮುಗಳಖೋಡ


ದೂರವಾಣಿ : 08331-252229
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ಪುರಸಭೆ ಮುನವಳ್ಳಿ

ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮುನವಳ್ಳಿ


ದೂರವಾಣಿ : 08330-277697
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ಪುರಸಭೆ ಮೂಡಲಗಿ

ಪುರಸಭೆ ಮೂಡಲಗಿ


ದೂರವಾಣಿ : 08334-251235
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.mudalagitown.mrc.gov.in

ಪುರಸಭೆ ರಾಮದುರ್ಗ

ಪುರಸಭೆ ರಾಮದುರ್ಗ


ದೂರವಾಣಿ : 08335-242180
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.ramdurgatown.mrc.gov.in

ಪುರಸಭೆ ಸಂಕೇಶ್ವರ

ಪುರಸಭೆ ಸಂಕೇಶ್ವರ


ದೂರವಾಣಿ : 08333-265138
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.sankeshwaratown.mrc.gov.in

ಪುರಸಭೆ ಸದಲಗಾ

ಪುರಸಭೆ ಸದಲಗಾ


ದೂರವಾಣಿ : 08338-251631
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.sadalgatown.mrc.gov.in

ಪುರಸಭೆ ಸವದತ್ತಿ

ಪುರಸಭೆ ಸವದತ್ತಿ


ದೂರವಾಣಿ : 08330-222226
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.saundattitown.mrc.gov.in