Close

ಮೂಲ ನಿವಾಸಿ ಹಾಗೂ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಮೂಲ ನಿವಾಸಿ /  ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ / ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು 

ಭೇಟಿ: http://www.nadakacheri.karnataka.gov.in/Home.aspx

ಸ್ಥಳ : ತಹಸೀಲ್ದಾರರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಹಳೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ, ರಿಸಾಲ್ದಾರ ಗಲ್ಲಿ | ನಗರ : ಬೆಳಗಾವಿ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 590001