Close

ಚುನಾವಣೆ

ಬೆಳಗಾವಿ –  ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ – 2024

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ-2023

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ-2023ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ-2023 –  ತರಬೇತಿಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ

ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ – ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು

ಮರಾಠಿ ಮತದಾರರ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ – 2023

 

ಸಿ.ಇ.ಒ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿನ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 

 

ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಚುನಾವಣೆ 2021 – ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಚುನಾವಣೆ 2021 – ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

 

ಅಫಿಡವಿಟ್

ಅ. ಸಂ.

ದಿನಾಂಕ 

ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ನಾಮಪತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಫಿಡವಿಟ್
1 16/11/2021 NIL NIL
2 17/11/2021 NIL NIL
3 18/11/2021 NIL NIL
4 19/11/2021 NIL NIL
5 20/11/2021 1 ಅಫಿಡವಿಟ್  –

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
6 23/11/2021 18 ಅಫಿಡವಿಟ್  –

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ