Close

Sub Divisions and Talukas

Revenue Divisions

There are three Sub-Divisional head-quaters namely: Belagavi, Bailhongal and Chikodi which are headed by the Assistant Commissioner, and 10 taluka headed by Tahasildar.

  • Belagavi Sub-Division: Belagavi, Khanapur and Hukkeri.
  • Chikodi Sub-Division : Chikodi, Athani and Raybag.
  • Bailhongal Sub-Division : Bailhongal,Ramdurg, Saundatti and Gokak.
Assistant Commissioners
Sub-Division Name Office Mobile Residence E-mail
Belagavi Shri. Ashok Teli 0831-2407284 81232-95366 0831-2407284 acBelgaum[at]gmail[dot]com
Bailhongal Shri. Shivanand Bajantri 08288-233160 99017-64776 08288-233160 acblhbgm[at]gmail[dot]com
Chikkodi Shri. Chandrashekharaiah H.G  08338-272132 96206-63868 08338-272132 ac[dot]chikodi[at]gmail[dot]com
Tehsildars
Taluka Name Office Mobile Residence E-mail
Athani Shri. M N Baligar 08289-251146 94481-02884 08289-251146 tah_atn[at]yahoo[dot]in
Bailhongal Shri. D H Hugar 08288-233152 70222-94555 08288-233152 tahsildar[dot]blh[at]gmail[dot]com
Belagavi Shri. R K Kulkarni  0831-2407286 99808-94189 0831-2407286 tahsildarbgm[at]gmail[dot]com
Chikkodi Shri. Chidanand Guruswamy 08338-272130 94839-66271 08338-272130 tahr_ckd[at]rediffmail[dot]com
Gokak Shri Prakash Holeppagol  08332-225073 99167-64010 08332-225073 tahasildargkk[at]gmail[dot]com
Hukkeri Smt. Reshma Talikoti 08333-265036 80956-78645 08333-265036 tahsildar[dot]hukkeri[at]gmail[dot]com
Khanapur Shri S B Ullagaddi 08336-222225 98451-23337 08336-222225 tahasildarknp[at]gmail[dot]com
Raibag Shri. Dundappa H Komar 08331-225247 98458-887257 08331-225247 tahasildarrbg[at]gmail[dot]com
Ramdurg Shri Girish Swadi 08335-242162 76250-51555 08335-242162 tahashildarrmd[at]gmail[dot]com
Soudatti Shri Shankar Goudi  08330-222223 91648-74231 08330-222223 tahashildarsaundattieln[at]yahoo[dot]in

 

Special Tehsildars
Taluka Name Office Mobile Residence E-mail
Kittur Shri Praveen Jain 08288-286106 89707-66091 —– ——-
Nippani Shri Prakash Gayakwad 08338-220395 9986165369 —– ——-
Kagawad Shri Ashok Hirolli   96119-39299 —– ——-
Mudalagi Shri Mahut   81050-06837 —– ——-